Egészségügyi kommunikációs pályázatok

A Nemzeti Egészségügyi és Egészségipari Kommunikációs Közhasznú Egyesület (NEEK) két pályázatot hirdetett. Az egyik a ,,2012 egészségügyi kommunikációs szakembere”, a másik a ,,2012 egészségügyi kommunikációs kampánya” pályázat.

 

 

 

 

 

A Nemzeti Egészségügyi és Egészségipari Kommunikációs Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet a

,,2012 egészségügyi kommunikációs szakembere”

cím elnyerésére.

A pályázat nyílt, azon olyan személyek vehetnek részt közvetlenül vagy közvetetten – tehát mások általi ajánlás alapján -, akik 2012-ben a pályázók közül a legtöbbet tették az egészségügyi kommunikáció (marketing, public relations és reklám stb.) elmélete és gyakorlata terén.

A pályázati anyagot:
– közvetlen részvételnél maga a pályázó,
– közvetett részvétel (ajánlás) esetén
– szakmai és érdek-képviseleti szervezetek, kamarák vezetői, testületei, képviselői,
– minisztériumok, vagy más országos hatáskörű szervek képviselői
– a nyomtatott vagy elektronikus sajtó szerkesztőségei
– a pályázó munkahelye
készíthetik el, illetve nyújthatják be elektronikus úton.

A pályázati anyagokat bizalmasan kezeljük, csak a szakmai zsűri tagjai számára lesznek hozzáférhetőek.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
1. Szakmai életrajz (a pályázó személyes adatai, végzettségek, képzettségek, szakmai tapasztalatok, elérhetőségek), illetve ajánlás esetén a jelölt neve és elérhetőségei

2. A pályázónak az egészségügyi/egészségipari kommunikáció területén kifejtett tevékenysége, eredményei, különös tekintettel a 2012-es évre

3. Egyéb dokumentumok, amelyek a pályázó megítélése szempontjából fontosak lehetnek, és
a pályázó eredményeit bizonyítják (pl. díjak, elismerések, publikációk, sajtóanyagok)

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 25., 24:00

A pályázati anyag (a csatolt dokumentumok nélkül) legfeljebb 10 gépelt oldal terjedelmű lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es méret, 1,5 sorköz). A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani az el.kft@chello.hu E-mail címre. Az E-mail tárgya a következő legyen: ,,NEEK-pályázat”. Javasolt formátum: MS Word vagy PDF, illetve a mellékletek esetében TIFF vagy JPG is.

Nevezési díj nincs.

A cím (és a vele járó 100.000 Ft-os díj) ünnepélyes átadására a Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XVI. Országos Konferencián kerül sor (Budapest, 2013. február 21-22., www.euuzlet.hu/kommunikacio).

 


 

A Nemzeti Egészségügyi és Egészségipari Kommunikációs Közhasznú Egyesület (NEEK) pályázatot hirdet a

,,2012 egészségügyi kommunikációs kampánya”

cím elnyerésére.

Pályázni 2012-ben megindított vagy lezárult, egészségügyi vonatkozású kampánnyal lehet. A pályázati anyagot a megrendelő és/vagy az ügynökség készítheti el, illetve nyújthatja be elektronikus úton. Egy pályázó több kampánnyal is pályázhat.

A pályázati anyagokat bizalmasan kezeljük, csak a szakmai zsűri tagjai számára lesznek hozzáférhetőek.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
1. A pályázó(k) adatai (a cég neve, székhelye, a kampányban résztvevő munkatársak bemutatása)
2. A kampány leírása, a kampány eredményeit összesítő jelentés
3. Egyéb dokumentumok, amelyek a pályázó megítélése szempontjából fontosak lehetnek, és a pályázó eredményeit bizonyítják (pl. díjak, elismerések, publikációk, sajtóanyagok)

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 25., 24:00

A pályázati anyag (a csatolt dokumentumok nélkül) legfeljebb 15 gépelt oldal terjedelmű lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es méret, 1,5 sorköz). A pályázatot magyar nyelven, elektronikus úton kell benyújtani az el.kft@chello.hu E-mail címre. Az E-mail tárgya a következő legyen: ,,NEEK-pályázat”. A kísérő levélben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat eredményétől függetlenül be kívánja-e kampányát mutatni egy 15 perces előadás keretében a Marketing, public relations és reklám az egészségügyben konferencián.

Javasolt formátum: MS Word vagy PDF, illetve a mellékletek esetében TIFF vagy JPG is.

Nevezési díj 5.000 Ft (+ÁFA), amelyet a pályázat beküldését követően, a lebonyolító É+L Kongresszus- és Kiállításszervező Kft. számlája alapján kell kiegyenlíteni.

A pályázatok formai (a kiírási feltételeknek való megfelelés, ill. külalak, tagolás, érthetőség) és tartalmi (feladat kifejtése, elérendő célok definiálása, piacelemzés, konkurencia-elemzés, SWOT, célcsoport meghatározása, elérendő piacnagyság és módszerek, akcióterv, szükséges erőforrások, elérendő célok teljesülése – eredményesség vizsgálata, nyomon-követés, ötletesség/kreativitás) szempontok alapján kerülnek elbírálásra.

A kiíró – a pályázat eredményétől függően – külön elismerő oklevélben részesíti a legjobb ötszázezer forintnál kisebb költségvetéssel gazdálkodó kampányt.

A cím ünnepélyes átadására a Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XVI. Országos Konferencián kerül sor (Budapest, 2013. február 21-22., www.euuzlet.hu/kommunikacio).

 

A Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XVI. Országos Konferencia médiatámogatója a CCO Magazin