Európában július 1-jétől csökkennek a roamingdíjak

A 2007-ben bevezetett és 2009-ben módosított uniós szabályozás értelmében az uniós mobilhálózat-üzemeltetőknek 2011. július 1. és 2012. június 30. között csökkenteniük kell az Unión belüli barangoló hívások kiskereskedelmi árát.

 

 

Az egységes szabályozású Eurotarifát választó fogyasztók legfeljebb 35 centes percdíjat fizetnek az Unión belüli más országból kezdeményezett, és 11 centet az onnan fogadott hívásokért. A 2012. június végén hatályát vesztő roaming rendelet által előírt árcsökkentések sorozatában ez az utolsó.

2010. június 30-án a Bizottság jelentést tett közzé, amelyben elismerte, hogy az árcsökkentések a szabályozott időszak erejéig átmenetileg mérsékelték a roamingdíjakat, azonban a szabályozás nem oldotta meg a háttérben meghúzódó problémát, nevezetesen a verseny hiányát a barangoló szolgáltatások terén. Ez magyarázza azt, hogy a barangolásért fizetett árak tartósan a kiskereskedelmi árküszöb közelében maradtak.

Annak érdekében, hogy az európai digitális menetrendben kitűzött cél megvalósuljon, vagyis hogy a roaming és belföldi távközlési díjak 2015-re megközelítőleg azonosak legyenek, újabb szabályozási beavatkozás tűnik szükségesnek. Azt kell elérni, hogy a mobilszolgáltatók közötti verseny következtében a fogyasztók gyorsan és könnyen választhassanak a hazaihoz hasonló díjszabással dolgozó roamingszolgáltatót. A Bizottság hamarosan előterjeszti a kérdés hosszú távú megoldását kínáló javaslatát, amely a hang-, szöveges üzenet- és adatátviteli piacok szerkezetét módosítja.

Neelie Kroes, a Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Az új árküszöbök a következő évben átmenetileg csökkenteni fogják az EU-n belül kezdeményezett és fogadott beszédhívások kiskereskedelmi árait. Azonban a barangolással kapcsolatos problémát a gyökerénél kell kezelni, vagyis tartós szerkezeti átalakításra van szükség. A Bizottság ezért hamarosan új átfogó javaslatcsomagot terjeszt elő, amelynek célja a roamingpiacokon tapasztalható versenyhiány egyszer és mindenkorra való megszüntetése.”

 

Olcsóbb barangolásos beszédhívások

A barangolásos beszédhívások kiskereskedelmi (áfa nélküli) díjának felső határa 2011. július 1-jétől 2012. június 30-ig csökken. A kezdeményezett hívások esetében a jelenleg érvényes 39 centes maximális percdíj 35 centre esik vissza, a fogadott hívások percdíja pedig 15-ről 11 centre csökken. Az euróövezeten kívüli országok esetében az összeget az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. június 1-jétől közzétett átváltási árfolyamok alapján kell kiszámítani.

A tagállamok nemzeti távközlési szabályozó hatóságainak gondoskodniuk kell arról, hogy a mobilszolgáltatók betartsák a barangoló adatátvitelre vonatkozó új szabályozást és a beszédhívások díjának csökkentett felső határát. A fogyasztók a szolgáltatójuk szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához fordulhatnak, ha az új díjkorlátok kapcsán gondjuk vagy kérdésük merül fel.

Barangolásos adatátvitel

2011. július 1-jétől az adatátviteli roamingdíjak nagykereskedelmi felső határa (a szolgáltatók között érvényes maximális ár) 50 cent per megabájtra csökken (a jelenlegi 80-ról). A jelenleg hatályos rendelet nem ír elő kiskereskedelmi árküszöböt az adatszolgáltatások tekintetében.

A fogyasztókat és az utazó üzletembereket az védi meg a váratlanul nagy összegű számláktól, hogy a mobilhálózatokon keresztül megvalósított adatátvitelért havonta kiszabható díj 50 euróra van korlátozva, hacsak az ügyfél kifejezetten máshogy nem rendelkezett.

Az Európai Unió Minisztereinek Tanácsa és az Európai Parlament az Európai Bizottság javaslatára 2007-ben vezetett be először korlátozást a barangolásos hívások díjára vonatkozóan, ezzel biztosítva, hogy a mobiltelefon-előfizetők az Európai Unió egész területén hasonló barangolási díjakat fizessenek. 2009 júliusában felülvizsgálták a szabályozást a roamingszolgáltatások díjainak fokozatos csökkentése érdekében, így 2011 júliusára a barangolásos percdíj kimenő hívások esetében 35 eurócentre, bejövő hívások esetében pedig 11 eurócentre csökken. A 2009-ben életbe lépett barangolási szabályozás 2012 júniusának végéig marad hatályban.

Forrás: Európai Bizottság – sajtóközlemény