Europeana online

Digitális menetrend: az Europeana online hozzáférést biztosít több mint 14 millió, Európa kulturális örökségének részét képező dokumentumhoz. Az európai kulturális intézményeket összekapcsoló Europeana, európai digitális könyvtár segítségével immár több mint 14 millió digitalizált könyv, térkép, fénykép, festmény, film és zenei klip érhető el a világ minden részéről.

A 2008-ban kétmillió könyvtári tétellel induló Europeana mára meghaladta az eredetileg 2010-re célul kitűzött 10 millió tételt. A Bizottság által az európai kulturális örökség online hozzáférhetővé tételének új módjait vizsgáló vitacsoport („Bölcsek bizottsága” – Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann, Jacques de Decker) az uniós kulturális miniszterek tanácsának és az Európai Parlament kulturális bizottságának tart beszámolót. A „Bölcsek bizottsága”’ által készített jelentést 2011 elején teszik közzé.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Az Europeana jól példázza, hogy az európai szintű együttműködés hogyan gazdagíthatja életünket. Az online elérhető 14 millió könyvtári tétel jó hír azoknak az internet-felhasználóknak, akik európai könyvtárakból, múzeumokból és levéltárakból szeretnének kulturális anyagokhoz hozzáférni. Az Europeana azonban még ennél is jobb lehetne, ha több kulturális intézmény digitalizálná gyűjteményét és tenné azokat elérhetővé az európai portálon keresztül. Bízom benne, hogy a Bölcsek bizottsága nemsokára ambiciózus javaslatokat ad a folyamat felgyorsítása érdekében.”

 

Az Europeana prototípusa 2008 novemberében kezdte meg működését, lehetővé téve az internet-felhasználók számára a digitalizált könyvek, térképek, festmények, újságok, fényképek, filmtöredékek és más, az európai kulturális intézményektől származó audiovizuális dokumentumok elérését és keresését. A www.Europeana.eu weboldalon keresztül jelenleg több mint 14 millió tétel, köztük zenei klipek érhetők el, amely jóval meghaladja a Bizottság által 2010-re kitűzött 10 millió dokumentumot.

Az idén hozzáadott új tételek között szerepel egy 1221-ből származó bolgár pergamen-kézirat, amely a bolgár nyelvtörténet jelentős nyelvemléke; az 1547-ben kiadott első litván könyv, a „Catechismusa prasty szadei”; Arisztotelész „Technē rētorikēs” című művének 1588-ból származó ógörög és latin nyelvű példánya; Jan Steen 17. századi holland festő festményei; Goethe és Schiller német írók teljes életműve; 1907-ből származó dán mozgókép-felvételek az Alkotmány napján tartott megemlékezésről; és az írországi Glendalough kolostorról az I. világháború előtt készült fényképfelvételek. 

Az Europeana gyűjteményének 64%-át teszik ki a digitalizált fényképek, térképek, festmények, múzeumi tárgyak és más képek. A gyűjtemény 34%-a digitalizált szöveg, a portálon több mint 1,2 millió teljes könyv tekinthető meg online illetve tölthető le. A szövegek között számos ritka kézirat és 1500 előtti ősnyomtatvány (incunabulum) található. A gyűjtemény kevesebb mint 2%-ban tartalmaz videó- és hanganyagokat. Az Europeana gyűjteményében elérhető anyagok nagy része főként a jogvédelem alatt álló vagy ismeretlen jogtulajdonossal rendelkező, gazdátlan anyagok digitalizálásához és hozzáférhetővé tételéhez kapcsolódó nehézségek miatt régebbi, azaz szerzői jogvédelem alatt már nem álló mű (még abban az esetben is nehézségek merülnek fel, ha ezek az anyagok már nem szerezhetők be kereskedelmi forgalomban).

Az Europeana feltöltéséhez – különböző mértékben – minden uniós tagállam hozzájárult. Még mindig Franciaország a legaktívabb résztvevő (a művek 18%-ával), míg Németország 17%-ra növelte részesedését. Annak érdekében, hogy az Europeana valódi keresztmetszetét adja az európai kulturális örökségnek, további jó minőségű anyagokra van szükség minden tagállamtól.

Az Europeana iskolákban való felhasználásában rejlő potenciált az Európai Iskolahálózat által a közelmúltban szervezett eLearning Awards verseny résztvevői is bemutatták. Az írországi Portmarnock Community School által benyújtott nyertes projekt keretében a programban résztvevő diákok saját blogot készítettek történelmi alakokról a digitális erőforrások felhasználásával.

Jövőre az Europeana is kísérletezni fog felhasználók által készített tartalommal, és feléri a felhasználókat, hogy az I. világháború témakörében küldjenek be anyagokat.

Jelenleg az Europeana két virtuális kiállítással várja látogatóit: A „Reading Europe” az európai könyvritkaságok és irodalmi munkák széles választékát, az „art nouveau” kiállítás pedig a különböző országokból származó kulturális anyagok összekapcsolásában rejlő potenciált mutatja be.

Az Europeana www.europeana.eu az európai kulturális intézmények együttműködésén alapuló projekt, amelyhez Európa-szerinte több mint 1500 kulturális intézmény járult hozzá digitalizált anyagokkal. A portált prototípus formájában 2008 novemberében indították el, amikor 2 millió könyvtári tételt tett online módon elérhetővé.

Az Europeana-iroda a Hágában található Holland Nemzeti Könyvtárban kapott helyet. A szolgáltatást a 80%-ban az EU által finanszírozott Europeana Alapítvány üzemelteti. A 2008-as induláskor a várakozásokat meghaladó felhasználói érdeklődés által okozott túlterheltség miatt az oldalt egy hónapra be kellett zárni.

Forrás: Europa.eu

CCO Magazin info