Évzáró ülést tartott az MPRSZ Kríziskommunikációs Tagozat

Évi utolsó ülését tartotta a Magyar Public Relations Szövetség Kríziskommunikációs tagozata.Évi utolsó ülését tartotta a Magyar Public Relations Szövetség Kríziskommunikációs tagozata.

 

 

A rendezvény bemutatkozási lehetőséget biztosított a Trend International piackutató cég számára, akik negatív reputáció hatásmechanizmusával kapcsolatos mérési módszerekkel ismertették meg a tagozati résztvevőket, illetve sor került egy új, konfliktuskommunikációs tréning elképzelés közös megvitatására is.

A taggyűlésen a tagok egyhangúlag fogadták el az elnöki beszámolót az elmúlt évvel kapcsolatban, ugyancsak egyöntetű támogatást élvezett a 2016-os munkaprogram tervezet is.

A 2015. november 25-i ülés egyúttal tisztújító gyűlés is volt, a tagság elnöki tisztségében megerősítette Bőhm Kornélt, a tagozat titkárává pedig Bíró Tamást választotta.

A tagozat ezt követően elemezte egy közeljövőben elkészítendő kríziskommunikációs kiadvány elkészítésének módját és ütemtervét, valamint a jövő évvel kapcsolatos tervek megvalósítása érdekében megteendő lépéseket.

A Tagozat munkájával kapcsolatos további információ az MPRSZ honlapján olvasható.