Fejlődik a gazdaság

A 2013. őszi Eurobarométer szerint az európaiak bíznak abban, hogy fellendül a gazdaság. A legfrissebb felmérés eredményei szerint az európai polgárok optimistábban látják Európa gazdasági helyzetét.A 2013. őszi Eurobarométer szerint az európaiak bíznak abban, hogy fellendül a gazdaság. A legfrissebb felmérés eredményei szerint az európai polgárok optimistábban látják Európa gazdasági helyzetét.

Az európaiak több mint fele (51%) pozitívabban vélekedik Európa jövőjéről (szemben a 2013. évi tavaszi felmérésben mért 49%-kal, lásd a mellékletet). Összességében a polgárok 41%-a (a 2013-as tavaszi felméréshez képest +1 százalékpont) találja úgy, hogy az EU helyes irányban indult el ahhoz, hogy leküzdje a válságot és szembenézhessen az új globális kihívásokkal (lásd a mellékletet). A növekvő optimizmus abban is megmutatkozik, hogy 4 százalékponttal (36%-ról 40%-ra) nőtt azon európai polgárok száma, akik szerint a válság foglalkoztatásra gyakorolt hatása már elérte csúcspontját.

A következő kihívások várnak még megoldásra: Az európaiak számára országuk szempontjából a munkanélküliség (49 %, mínusz 3 százalékpont), az általános gazdasági helyzet (33 %, változatlan), az infláció (20 %, változatlan) és az államadósság (15 %, mínusz 1 százalékpont) jelenti a legnagyobb problémát, saját életük szempontjából pedig a legnagyobb aggodalomra egyértelműen az infláció ad okot (40 %, mínusz 1 százalékpont). A polgárok az általános gazdasági helyzetben (45%, mínusz 3 százalékpont), a munkanélküliségben (36%, mínusz 2 százalékpont) és a tagállamok költségvetési helyzetében (26%, mínusz 4 százalékpont) látják az EU előtt álló legnagyobb aktuális kihívásokat.

A fókuszban Írország: Most, hogy Írország befejezte mentőprogramját, a felmérések jelentős javulásokat mutatnak a tekintetben, hogyan ítélik meg az ír polgárok országuk gazdasági helyzetét. 12 százalékponttal nőtt azon ír polgárok száma, akik az elkövetkezendő évben országuk gazdasági helyzetének javulására számítanak, valamint 11 százalékponttal azoké, akik nemzetgazdaságuk jelenlegi helyzetét jónak tekintik.

Végül pedig csaknem változatlan maradt az egységes pénznemmel, az euróval működő gazdasági és pénzügyi unió támogatottsága. Az európaiak több mint fele továbbra is támogatja az eurót (52%, plusz 1 százalékpont 2013 tavaszához képest). 21 tagállamban a megkérdezettek abszolút többsége az euró mellett foglalt állást. A közös valuta támogatottsága Luxemburgban (79%), Szlovéniában (78%), Szlovákiában (78%), Észtországban (76%) és Finnországban (75%) a legnagyobb.

A 2013. évi őszi Eurobarométer felmérés az Európai Bizottság által évente kétszer elvégzett közvélemény-kutatás legutóbbi kiadása. A felmérést 2013. november 2. és 17. között végezték személyes interjúk formájában. Összesen 32 409 embert kérdeztek meg a 28 uniós tagállamban, valamint 5 tagjelölt országban (Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Törökország, Izland, Montenegró és Szerbia).

Idézünk a felmérésből:

Forrás: 2013. őszi Eurobarométer felmérés eredményei

Forrás: 2013. őszi Eurobarométer felmérés eredményei

 Forrás: 2013. őszi Eurobarométer felmérés eredményei

 Forrás: 2013. őszi Eurobarométer felmérés eredményei

 Forrás: europa.eu sajtóközlemény