Felelősség – Társadalmi felelősségvállalás

Manapság Magyarországon kommunikációs slágertéma a CSR – a Corporate Social Responsibility, avagy a szervezetek társadalmi felelősségvállalása. Időnként vagy rossz fordításban találkozhatunk a témával (vállalatok társadalmi felelősségvállalása), vagy hibás értelmezésben. Számos vállalati szakember leszűkíti a CSR fogalmát az adományozás, a karitatív cselekedetek, illetve a szponzorálás témakörére. Pedig világosan kell látni, hogy a CSR nem azonos az adományozással, a mecenatúrával, a jótékonykodással, bár mindezek vitathatatlanul összefüggnek a CSR tevékenységgel. Az itt következő gondolatokkal szeretném érthetővé tenni a felelősség, a társadalmi felelősségvállalás, a szervezetek társadalmi felelősségvállalásának néhány kiemelt kérdését.

Ma Magyarországon, az említett téves értelmezések eredete között számos ok megtalálható. Az egyik ilyen feltételezett ok, hogy a mai társadalmunk számos ponton, a kapitalizmus körülményei között még mindig feudális gondolkodásmódú, ezzel egyidejűleg szocialista elvárásokkal rendelkezik.

Egy példa erre a szemléletmódra az egészségügy huszonegyedik századi helyzete Magyarországon: A hazai orvostársadalom egyértelműen feudális alapokon, a tekintélyelvek alapján működik, természetesen kapitalista – piaci – körülmények között, azonban a társadalom elvárásai a szocializmus eszméinek megfelelők. Az elvárások szerint, az egészségügy legyen továbbra is mindenki számára ingyenesen elérhető, de a kórházak működjenek úgy, mint a nyereségorientált vállalatok, mindezt egy rendkívül hierarhizált – főnök, beosztott – alá, fölérendeltségi rendszerben, ahol csak a főnöknek, a professzornak lehet igaza.

Egy másik feltételezett ok, hogy Magyarországon ismét alkalmazzák a huszadik század közepén megismert és használt, demokratikusnak éppen nem mondható elvet: a személyi kultuszt és a hozzá tapadó kommunikációs technikát, az egyirányú kommunikációt, az agitációs propagandát.

Azonban mielőtt a címben leirt fogalmakra, a megfelelő választ megkeresnénk, tisztázni kell, hogy mit is jelentenek a téma kulcskifejezései: Mit jelent a társadalom? Mit jelent a felelősség, a felelősségvállalás?

A Webster szótár szerint a „felelős” kifejezés jelent egyrészről minőséget és állapotot. Másrészről a felelős egyben erkölcsi, vagy mentális, illetve jogi kategória, amelynek következménye az elszámoltathatóság, alapja a megbízhatóság és a szavahihetőség.

A magyar értelmező szótár is hasonló alapelvek szerint fogalmazza meg a kifejezés értelmét. E szerint „felelősséggel tartozó az a személy, akit egy személy vagy dolog irányításával, felügyeletével bíztak meg, és ezt a megbízást – akár kimondva, akár kimondatlanul, a helyzete, beosztása miatt – elfogadta. Így számon kérhető lett azzal a dologgal kapcsolatban, mert a megbízás által felvállalta az okozó szerepét fölötte.”

Magam egy kicsit egyszerűbben szeretném megfogalmazni a felelősség kérdését:

Felelős az, aki nem hárítja át másra, aki tudatosan vállalja, elveiből, erkölcsi felfogásából fakadó döntése, ítélete, cselekedete, tette, magatartása, viselkedése következményét.

A társadalom hétköznapi értelemben olyan embercsoportokat jelöl, ahol a csoport(ok) tagjai közös érdeklődésük, ismertetőjeleik, viszonyrendszerük, intézményeik és kultúrájuk alapján különböznek, elkülönülnek egymástól.
Az értelmezésekből egyértelműen az következik, hogy a társadalmi felelősségvállalás jelentése egyszerűen leírható:
A társadalmi felelősség-vállalás, amikor a társadalomban sajátos helyzetük alapján elkülönült embercsoportok tudatosan vállalják fel döntéseik, cselekedeteik következményeit.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6