HATÁROZAT A NÉVHASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottsága több panasz, kérés után, 2013 szeptember 3-iki kollégiumi ülésén határozatot hozott a névhasználat szabályainak ügyében.

Határozat

Az etikai bizottság megerősíti azt jogot, hogy az eredeti, újságíróként használt nevét az tartsa meg, aki a nevet először publikálta.

A média munkatársainak figyelembe kell venniük, hogy más, széles körben ismert közszereplők nevétől eltérő nevet kell választaniuk abban az esetben is, ha nevüket először publikálják.

Az etikai bizottság felhívja a figyelmet a névválasztásban az önkéntes jogkövetésre és a körültekintő névválasztásra.

Jelen határozat a névrövidítésekre, álnevekre és az u.n. nikcnam-re is vonatkozik.

Az etikai bizottság a szövetség tagjait az eltérő magatartás esetén elmarasztalja.

 

Indokolás

 

Az etikai bizottság azért tűzte napirendjére a névhasználat gyakorlati kérdéseit, mert több panasz, beadvány érkezett a névhasználat helytelen megválasztása miatt.

Az etikai kódex a „Szerző védelme” című fejezetében világosan fogalmaz.

A kódex 6.§3. bek. kimondja:

„A szerzőt megilleti a felvett név használatának joga. Szerzői felvett név választásánál más újságírókra is tekintettel kell lenni. Névazonosság esetén, a pályán régebben tevékenykedő szerző kérésére az új kolléga kötelessége, hogy más nevet vagy megkülönböztető jelet használjon.”

Az etikai bizottság felhívja a MÚOSZ tagfelvételi bizottsága figyelmét, hogy a szövetség új tagjainak felvételekor ügyeljen a már bejegyzett névazonosság elkerülésre. Ha már van a szövetség tagjainak sorában hasonló újságírói név, a tagságra jelentkezőt kérje írói nevének megkülönböztető megválasztására.

Budapest, 2013. szeptember 3.

 

MÚOSZ ETIKAI BIZOTTSÁGA