Hírnévmenedzsment, a reputáció mérése és kockázatai

Szakmai konferencia cégvezetők és kommunikációs vezetők részére
Budapest, 2010. május 14. Magyar Telekom székház (1013 Budapest, Krisztina körút 55.)

 


Program:

9.00 – 9.30 Érkezés, regisztráció
9.30 – 9.40 Megnyitó, köszöntő Lakatos Zsófia, MPRSZ alelnöke
9.40 – 10.10 Never ending… update Előadó: Dr. Varga Mihály, csoport kommunikációs igazgató, Magyar Telekom
Korunk új kihívásai és a felgyorsuló környezeti változások, a Social Média térhódításával átírják a PR szakma korábbi rutinjait és standardjait: folytonos megújításra, frissítésre kényszerítik a vállalati kommunikáció vezetését, a válságkom­mu­nikációtól a sajtókapcsolatokig.

10.10 – 11.00 A szervezet hírneve – Hírnévmenedzsment Előadó: Dr. Szeles Péter, tanácsadó, docens, BGF
A vállalkozások legértékesebb vagyontárgya ma gazdátlan: a kutya sem vigyáz rá. Kutyás, fegyveres őrök őrzik, védik az épületeket, a gépeket, az irodákat, de a legfontosabbra senki nem vigyáz. Holott ez ma már a cégérték 85%-át teszi ki.

11.00 – 11.30 A márkaértékelés módszertana Előadó: Sager Eszter, menedzser, PriceWaterhouseCoopers
A pénzügyi, számviteli és vagyonértékelő folyamatok, a mérés és értékelés módszertana egyre fogékonyabb az immateriális vagyontárgyak iránt is. A pénzben kifejezhető érték a menedzsment számára is felértékeli az olyan, korábban homályos kategóriákat is, mint goodwill, márka, hírnév.

11.30 – 11.50 A hírnév mérése és értékelése a kutató szemével Előadó: Varga Zsolt, ügyvezető igazgató, e-Benchmark
Mérhető-e és hogyan a vállalat hírneve? A nemzetközi szervezetek témafejlesztései és útmutatásai alapján, a világ ma legfejlettebb módszertanán alapuló hazai mérési technika készen áll a hazai vállalatok alkalmazására.

11.50 – 12.30 Büfé ebéd

12.30 – 13.30 Hírnév-kockázatok azonosítása és mérhetőségük Előadó: Gyulai Rozália, Compliance Officer, Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Az elhúzódó világgazdasági válság elsősorban a nemzetközi pénzvilág szereplőit tanította meg a kockázatok fontosságára, de azonosításuk, értékelésük és tudatos kezelésük ma már minden vállalkozás mindennapi tevékenységévé válhat.

13.30 – 14.00 A vállalati hírnév online kihívásai  Előadó: Siska Mátyás, online szakértő, Merlin Communications
A Social Media terjedése és társadalmiasulása újra írja a kommunikációs munka forgatókönyveit, de – minden jel szerint – a hírnév védelmének, újraépítésének, a válságok kezelésének, az érdekgazda kapcsolatok menedzselésének történelmét is.

14.00 – 14.30 A vállalati hírnév és a CSR gyakorlat Előadó: Fertetics Mandy, ügyvezető igazgató, vezető tanácsadó, Alternate
A társadalmi felelősségvállalás ma már ’divat’, egyre terjedő valóság Magyarországon is. A
népszerűség okán természetszerűleg kialakuló álságos gyakorlatok növelik a hitelesítés iránti igényeket, és a jó vagy legjobb gyakorlatok a hírnév fejlesztésének közvetlen hajtóerőivé válnak.

14.30 – 15.00 Kávészünet

15.00 – 15.30 CSR és vállalati hírnévmenedzsment a gyakorlatban  Előadó: Berzsenyi Márta,HR-menedzser, KPMG
Mindenki számára egyértelmű, hogy a társadalmilag és környezetileg felelős vállalati magatartás szorosan összefügg a vállalat hírnevével. A felelős működés, a felelős munkáltató, az etikus és fenntartható üzletvitel a holnap üzleti sikerének mai záloga.

15.30 – 16.15 Paradigmaváltás a PR szakmában: Régi PR vs. Új PR Előadó: Dr. Szeles Péter, docens, BGF
A PR szakma dinamikus fejlődése mára újradefiniálja e két betű tartalmát. Új célok, új eszközök, új módszerek, új kihívások jellemzik már ma is a public rela­tions gyakorlatát, de a jövőre nézve mindez fokozottan igazzá válik. A tömegtájékoztatási eszközöktől és a média nyilvánosságtól a menedzsment funkció és stratégiai tanácsadás felé.

16.15 – 16.45 Kérdések és válaszok

kb. 17.00 Zárszó, a konferencia bezárása  Előadó: Lakatos Zsófia, ügyvezető igazgató, Hill & Knowlton

Részvételi díj: A MPRSZ teljes jogú tagjainak és jogi tagjainak a részvétel díjmentes, de előzetes
regisztrációhoz kötött.

Mindenki másnak a részvételi díj: 40.000,- Ft + Áfa/fő. A konferencia-részvételre jelentkezni lehet az MPRSZ titkárságán mprsz@mprsz.hu

A konferencián cégszerűen regisztráló és megjelenő vállalkozások (cégvezető és kommunikáci­ós vezető együttesen) rendkívüli ajándékban részesülnek: a cégük hírnevének ingyenes mérésé­ben!

Az e-benchmark és a MPRSZ együttműködésének eredményeként a nemzetközi standardok sze­rint
kifejlesztett hazai mérőrendszer a téma nemzetközi szaktekintélyének, a “Reputation Re­siliency” (Hírnév rugalmasság) kidolgozójának, Schreiber professzornak az útmutatásait és hír­név-értelmezését, valamint a Reputation Institute továbbfejlesztett és publikált mérőrendsze­rének 7 dimenziós modelljét (2008) veszi alapul, és ezzel a legkorszerűbb, valódi és hiteles szakmai megoldást jelent mind a cégvezetők, mind a PR-vezetők számára.

MPRSZ Titkárság
1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. V. ép. I. em. 17.
Telefon: +36 (30) 277-7733  mprsz@mprsz.hu