Hivatásunk a nyilvánosság – a MÚOSZ Elnökségének állásfoglalása

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége sajtónapi állásfoglalásában átfogó társadalmi és szakmai vitát kezdeményez a nemzeti közmédia mint alkotmányos alapintézmény rendeltetéséről, szükséges működtetési formáiról, valamint ágazatközi érdekegyeztető fórum létrehozását sürgeti a minőségi újságírás védelmében. A közmédia a rendszerváltás időszakában a legnagyobb társadalmi bizalmat élvező nemzeti intézmény volt, s a szabad, független, kiegyensúlyozott, normatívan finanszírozott nemzeti közmédia megteremtése a rendszerváltás egyik legnagyobb ígérete. E céltól soha nem voltunk távolabb.

A MÚOSZ ezért átfogó társadalmi és szakmai vitát kezdeményez és hirdet a nemzeti közmédia mint alkotmányos társadalmi alapintézmény rendeltetéséről és szükséges működtetési formáiról. Nem szem elől tévesztve annak egyik legvédtelenebb részét, az adófizetők pénzéből működtetett, önkormányzati finanszírozású helyi médiát sem.

(…) A MÚOSZ az elmúlt években számtalan javaslattal szolgált a médiaszabályozással kapcsolatos törvények előkészítésekor. Sajnos ezeket a javaslatokat a törvényhozók többnyire figyelmen kívül hagyták. A szövetség azt a célt kívánja a jövőben elérni, hogy szakmai kérdésekben a többi újságíró szervezettel együtt megkerülhetetlen legyen. Ezért napirendre tűzi az önszabályozás kérdését.  Az önszabályozás – a garanciák és a lehetséges szankciók kódexbe foglalásával – alapot teremthet a társszabályozás mai oktrojált rendjének újragondolására.

(…) Rögzíteni szeretné, hogy a tulajdonosoknak, a menedzsmenteknek, az újságíróknak, de még a fogyasztóknak is egybeesik az érdekük: jó minőségű, etikus, a tájékoztatás és a szórakoztatás igényeit egyaránt kielégítő médiatermékekre volna szükség. Ennek érdekében a MÚOSZ a jövőben ágazatközi érdekegyeztető fórum megteremtését kezdeményezi, amelyben részt vehetnek a csatlakozó újságíró szervezetek, a szakmai szakszervezetek, a menedzsmentek és a tulajdonosok képviseleti szervezetei. 

A MÚOSZ elnöksége úgy határozott, hogy amíg ez létre nem jön, azzal is segíteni fog a frissen elbocsátott kollégáknak és kényszerű helyzetbe került szakmatársainknak, hogy számukra állandó jogi tanácsadást szervez.

(…)  Fellépésünk elkötelezett az Alapszabályunkban deklarált értékek mellett, ezért a jogállam, a demokratikus képviselet és az alkotmányosság határait semmiféle körülmények között nem kívánjuk átlépni. Ám e határok között a jövőben mindent elkövetünk azért, hogy visszaszerezzük szakmánk jó hírét, becsületét, és mindenekelőtt hitelességét.

Az állásfoglalás teljes terjedelmében megjelent a “Marczius Tizenötödike” című ünnepi kiadványban. A tizenkét oldalas újság mellékletként olvashatóaz Élet és Irodalomban, jövő héten közli a Népszava és március 13-tól elérhető lesz a www.alkotmanyozonemzetgyules.hu oldalon is.  

Kiadó: Magyar Újságírók Országos Szövetsége MUOSZ / OS


A MÚOSZ Elnöksége állásfoglalásának teljes szövege:

Hiivatásunk a nyilvánosság

A magyar nép legjobb képviselői 164 évvel ezelőtt követeléseik 12 pontjából a sajtószabadságot tették az első helyre. Nem véletlen, hogy szervezetünk, a több mint 4000 tagot számláló, legnagyobb magyar újságíró szervezet, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) a rendszerváltás idején március 15-ét választotta a szabad Magyar Sajtó Napjává. Ebből az ünnepi alkalomból 2011 decemberében újjáválasztott elnökségünk egyfajta helyzetértékelést szeretne adni, s rögzíteni kívánja főbb céljait.

Az utóbbi évek egyértelmű tapasztalata, hogy a magyar média – függetlenül attól, hogy közszolgálatot lát el, vagy piaci viszonyok között funkcionál – a szükségeshez képest alulteljesít. Ez igaz mind az írott, mind az elektronikus termékek jelentős részének minőségére, mind a tájékoztatás szakszerűségére. A rendszerváltás óta az egymást követő kormányok a mai napig nem tudták feloldani a sajtó szabadsága és a szükséges, törvények által meghatározott szabályozás közötti ellentmondást. Különösen érvényes ez a közszolgálati médiára, amely a magyar nyelvű médiatér kis hányadát tölti csak ki. E részaránnyal a nemzet számára tartalmilag bemutathatatlanok a kormányzati és közigazgatási törekvések, hitelesen megjeleníthetetlen a közvélemény hangja, átadhatatlan a nemzet és a világ kulturális öröksége. Emellett a közmédiánál jelentős probléma az időről időre visszatérő kiegyensúlyozatlanság, a sokirányú és hiteles tájékoztatás hiánya.

A hatalomban egymást követő politikai elit mindeddig a szükségesnél nagyobb befolyást akart gyakorolni a média felett. Visszaélve a médiamunkások kiszolgáltatott helyzetével és a törvényhozói hatalommal, ezt, különösen napjainkban, nagyjából sikerül is megvalósítania. Pedig a nyilvánosság hiányosságai a demokrácia működését alapjaiban veszélyeztetik!

A közmédia a rendszerváltás időszakában a legnagyobb társadalmi bizalmat élvező nemzeti intézmény volt, s a szabad, független, kiegyensúlyozott, normatívan finanszírozott nemzeti közmédia megteremtése a rendszerváltás egyik legnagyobb ígérete. E céltól soha nem voltunk távolabb. A MÚOSZ ezért átfogó társadalmi és szakmai vitát kezdeményez és hirdet a nemzeti közmédia mint alkotmányos társadalmi alapintézmény rendeltetéséről és szükséges működtetési formáiról. Nem szem elől tévesztve annak egyik legvédtelenebb részét, az adófizetők pénzéből működtetett, önkormányzati finanszírozású helyi médiát sem. A saját szakmai területünkön szeretnénk megszakítani azt a folyamatot, amelyben a nemzet alapkérdéseit a lényegében ellenőrizetlen politikai elit csatározásai döntik el; s rendre rosszul.

A MÚOSZ az elmúlt években számtalan javaslattal szolgált a médiaszabályozással kapcsolatos törvények előkészítésekor. Sajnos ezeket a javaslatokat a törvényhozók többnyire figyelmen kívül hagyták. A szövetség azt a célt kívánja a jövőben elérni, hogy szakmai kérdésekben a többi újságíró szervezettel együtt megkerülhetetlen legyen. Ezért napirendre tűzi az önszabályozás kérdését. Az önszabályozás – a garanciák és a lehetséges szankciók kódexbe foglalásával – alapot teremthet a társszabályozás mai oktrojált rendjének újragondolására.

Az utóbbi évek gazdasági válságai nyomot hagytak és hagynak Magyarországon a piaci viszonyok között működő elektronikus médiumokon és a nyomtatott sajtón egyaránt. A pénztelenség, a szegénység leginkább a kulturális javak fogyasztását szorítja vissza, kevesebben vásárolnak újságot, folyóiratot. Az online média s ezzel az ingyenesség térnyerése is felerősítette a versenyt a piacon. Ebben a helyzetben a tulajdonosok, a menedzsmentek mindent megtesznek, hogy csökkentsék a költségeiket, másrészt olyan tartalmat igyekeznek szolgáltatni, ami szerintük leginkább kielégíti a piaci igényeket. Mindkét törekvés sújtja az újságírókat: a költségek csökkentése egyet jelent a létszámleépítéssel, a fizetések csökkentésével, a vélt piaci igények kielégítése pedig a minőségi újságírás ellen hat, és gyakran olyan feladatok elvégzésére is kényszeríti őket, amelyek ütköznek az újságíró
etikával. Kiszolgáltatott helyzetüket tovább növeli, hogy gyakran nincs munkaszerződésük, e „számlaképes” újságírókat szinte semmi sem védi.

A MÚOSZ elnöksége rögzíteni szeretné, hogy a tulajdonosoknak, a menedzsmenteknek, az újságíróknak, de még a fogyasztóknak is egybeesik az érdekük: jó minőségű, etikus, a tájékoztatás és a szórakoztatás igényeit egyaránt kielégítő médiatermékekre volna szükség. Ennek érdekében a MÚOSZ a jövőben ágazatközi érdekegyeztető fórum megteremtését kezdeményezi, amelyben részt vehetnek a csatlakozó újságíró szervezetek, a szakmai szakszervezetek, a menedzsmentek és a tulajdonosok képviseleti szervezetei. A MÚOSZ elnöksége úgy határozott, hogy amíg ez létre nem jön, azzal is segíteni fog a frissen elbocsátott kollégáknak és kényszerű helyzetbe került szakmatársainknak, hogy számukra állandó jogi tanácsadást szervez.

A MÚOSZ elnöksége felismerte és vállalja azt a felelősséget, ami az újságírói hivatás lényegét, a nyilvánosságot, a szólás szabadságát, a humanista értékek védelmét, a nemzeti nyelv és kultúra fenntartását a demokratikus európai jogállam, a parlamentarizmus és a politikai váltógazdálkodás, az alkotmányosság normáihoz köti. Fellépésünk elkötelezett az Alapszabályunkban deklarált értékek mellett, ezért a jogállam, a demokratikus képviselet és az alkotmányosság határait semmiféle körülmények között nem kívánjuk átlépni. Ám e határok között a jövőben mindent elkövetünk azért, hogy visszaszerezzük szakmánk jó hírét, becsületét, és mindenekelőtt hitelességét.

A MÚOSZ Elnöksége

 

Forrás: MÚOSZ / Demokrata.info