Internetes vásárlás

Volt már Ön is úgy, hogy szívesebben vásárolt volna az interneten keresztül egy másik uniós országból, de aggályai voltak a külföldi vásárlás megbízhatóságával kapcsolatban? Az EU által támogatott Európai Fogyasztói Központok Hálózata próbavásárlásokat végzett ennek ellenőrzésére. Erről készült egy EU-s jelentés (State of the e-Union), amely 28 országra kiterjedően végrehajtott 305 vásárlás eredményeit foglalja össze.

A külföldi rendelések teljesítése általánosságban megbízhatónak bizonyult, a rendelések 94%-át szállították ki (a 2003-ban mért 66%-hoz képest), és a termékeknek mindössze 1%-a bizonyult hibásnak.

A vásárlók azonban több problémával szembesültek az árukvisszaküldése esetén (a vásárlástól való elállás az EU egészére érvényes jog), például nem kapták vissza a teljes vételárat.Az előzetesen kiválasztott, a határokon átnyúló vásárlást támogató weboldalak 60%-ával kapcsolatban olyan problémák is felmerültek (pl. szállítási, fizetési és nyelvi lehetőségek terén), amelyek lehetetlenné tették a más uniós tagállamba irányuló elektronikus vásárlást. A felmérés megerősíti az Európai Bizottság által tett korábbi megállapításokat.2011 vége előtt a Bizottság közzé fogja tenni az uniós fogyasztók számára elérhető elektronikus kereskedelmi lehetőségek minél jobb kiaknázását elősegítő elképzeléseit és cselekvési tervét.

John Dalli egészségügyi és fogyasztóügyi biztos a következőképpen fogalmazott: „A fogyasztók számára fontos, hogy egy másik uniós országból elektronikus úton megrendelt és megvásárolt termékek szállítása megbízható legyen, és ha probléma merül fel, a fogyasztók számára Európa-szerte hatékony jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre. Még mindig fennállnak olyan akadályok, amelyek korlátozzák a fogyasztók választási lehetőségeit és aláássák az egységes piacba vetett bizalmat.Ezek megszüntetéséért továbbra is határozottan fel fogok lépni.”

 

 

17 európai fogyasztóvédelmi központ1 28 országban mindösszesen 305 alkalommal végzett más EU-tagállamba irányuló elektronikus próbavásárlást. A termékeket ezután a „gondolkodási időre” vonatkozó szabályokkal (amelyek lehetővé teszik az elektronikus úton vásárolt termékek indoklás nélküli visszaküldését és a vételár teljes visszatérítését) összhangban visszaküldték.

A főbb megállapítások az alábbiak:

Kiszállítás:A termékek 94%-át szállították ki, ami előrelépés a 2003-ban mért 66%-hoz képest (az ECC-Net ekkor végzett utoljára ilyen felmérést). Ez megerősíti a Bizottság 2011 márciusi megállapításait (lásd IP/11/280), amely szerint a határokon átnyúló kiszállítások megbízhatósága a belföldi kiszállításokéval vetekszik (a határokon átnyúló ügyletek során a termékek az esetek 5%-ában nem érkeztek meg, míg belföldi rendeléseknél ez az érték 6%).

Termékek: a termékeknek mindössze 1%-a volt hibás (pl. könyv borítója sérült) vagy a megrendelésben szereplőtől eltérő (pl. más szín).

Termékek visszaküldése és a vételár visszatérítése Amennyiben a vásárló a „gondolkodási időre” vonatkozó szabályokkal összhangban küldte vissza a terméket, a vételárat az esetek 90%-ában visszatérítették.A vásárlók 57%-a azonban problémába ütközött, amikor az eredeti szállítási költséget is vissza akarta igényelni az uniós előírásokkal összhangban.Ezenkívül egyes kereskedők jogszerűtlenül korlátozták a termékek visszaküldését (pl. azt állítva, hogy a vásárlónak nincsen joga erre).Az uniós szabályok szerint a fogyasztók az átvételtől számított legalább 7 (egyes országokban több) napon belül visszamondhatják az elektronikus megrendelést és visszaküldhetik az árut az eladónak (de adott esetben állniuk kell a visszaküldés költségeit).

Határokon átnyúló értékesítést nyújtó weboldalak felhasználóbarátsága. A külföldi weboldalakat eredetileg a határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos minimumkövetelmények alapján választották ki (pl. külföldre történő értékesítés lehetősége, fizetési és nyelvi lehetőségek).A gyakorlatban azonban ezen weboldalak 60%-a esetében olyan nehézségek merültek fel, amelyek megakadályozták más országok online vásárlói általi felhasználást (pl. nem volt lehetőség a fogyasztó országába irányuló kiszállítást kérni). A Bizottság által 2009-ben végzett uniós vizsgálat (lásd IP/09/1564)is azt találta, hogy a határokon átnyúló elektronikus megrendelések 60%-át visszautasították.


Hogyan segíthetnek az európai fogyasztói központok?

Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECC-Net) 29 országra (az EU összes tagállamára, valamint Norvégiára is Izlandra) terjed ki. A központok az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok társfinanszírozásában működnek.
A központok gyakorlati segítséget és tanácsokat nyújtanak a más EU-tagállamokban (valamint Norvégiában és Izlandon) található kereskedőktől történő termék- és szolgáltatásvásárlásban.

Az ECC-Net működését a következő eset mutatja be a fogyasztók számára:
Egy ír fogyasztó francia kereskedőtől vásárolt videokamerát. Amikor az áru megérkezett, a vevő azt a 7 napos gondolkodási időn belül ajánlott küldeményben küldte vissza.A kereskedő nem térítette vissza a vételárat, arra hivatkozva, hogy a csak a csomagolást küldték vissza, magát a videokamerát nem.Amikor a franciaországi fogyasztóvédelmi központ közbenjárt a ügyben, a kereskedő elismerte, hogy összekeverte a hivatkozási számokat, és a fogyasztó végül a teljes összeget megkapta.

Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy megkönnyítse az elektronikus vásárlásokat az EU egészét lefedő közös piacon. 2011 végére a Bizottság tanulmányt fog készíteni az e-kereskedelem által a fogyasztók számára nyújtott árelőnyökről.Mindez az egységes piacon belüli e-kereskedelem fejlesztésére és a meglévő akadályok megszüntetésére irányuló cselekvési terv alapjául fog szolgálni.

A terv részeként a Bizottság ambiciózus jogalkotási javaslatot fog benyújtani, amely lehetővé teszi az EU tagállamaiból elektronikus úton vásároló fogyasztók számára a többi uniós tagállam területén levő kereskedőkkel folytatott viták kizárólag elektronikus úton történő, bírósági eljárás nélküli megoldását.A javaslat várhatóan még 2011 vége előtt elkészül.

Forrás: ec.europa.eu