Ki az újságíró?

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége ősszel az Alapszabályát, az újságírói Etikai Kódexet, és más szabályzatokat is módosító Közgyűlésére készül. Ennek körében újra, új tartalommal merült fel a régi kérdés: ki az újságíró?

A közelmúltban a MÚOSZ Küldött Közgyűlését előkészítő kibővített Választmányi Ülésre került sor. A kibővített Választmányi ülésen részt vett lapunk szerkesztőségének vezetője is. Nagy örömünkre szolgál, hogy az Alapszabály és az Etikai Kódex napirendi pontok vitájához készült előterjesztés során az anyagba beépítették szerkesztőségünk vezetőkének korábbi javaslatát, miszerint

“Az Alapszabály tartalmazzon hivatkozást a Magyarország által is elfogadott nemzetközi egyezmények médiát érintő részeire. Ilyen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 19. Cikkelye: valamint az Európai Unió Alapvető Emberi Jogok Chartája, 11. Cikkelye.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 19. Cikkelye kimondja:

Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

Az Európai Unió Alapvető Emberi Jogok Chartája, 11. Cikkelye szerint:

Információs és szólásszabadság: 1. Mindenkinek joga van a szólásszabadsághoz. Ez a jog magában foglalja a véleménynyilvánítás szabadságát és az információk és eszmék átvételének és átadásának szabadságát a közhatóságok beavatkozása nélkül és a határoktól függetlenül. 2. Tiszteletben kell tartani a sajtószabadságot és a sajtó pluralizmusát.

Ki az újságíró?

A kibővített Választmány nem döntött az újságíró fogalmának Alapszabályban rögzítendő definíciója kérdésében.

A MÚOSZ alapdokumentumának előkészítésén dolgozó bizottság első javaslata szerint a MÚOSZ újságírónak tekinti azt, aki „tájékoztatási vagy véleményformálási céllal létrehozott szellemi termékét a média eszközeivel teszi közzé a nyilvánosság számára” . Egyebek mellett a MÚOSZ a teljes tagság körében vitát kezdeményez.
Szerkesztőségünk az előző mondat más megfogalmazására szeretne javaslatot tenni.
Javaslatunk: “Újságírónak tekintjük azt a személyt, aki tájékoztatási, vagy véleményformálási céllal – a sajtó elismert műfajai szerint – létrehozott szellemi termékét a média útján teszi közzé a nyilvánosság számára.

Kérjük olvasóinkat, hogy akár a fenti meghatározással kapcsolatosan szeretnének véleményt nyilvánítani, akár ettől eltérő új javaslatuk lenne, írják meg szerkesztőségünknek, hogy a véleményeket továbbíthassuk a MÚOSZ Alapszabályt előkészítő Bizottságához.

Segítsünk megfogalmazni, hogy ki is az újságíró manapság, amikor a nyomtatott sajtót kezdi háttérbe szorítani az elektronikus média, különösen az online újságírás.

Véleményüket várjuk e-mailben az editor@bestcco.com címen.