A CCO Magazin egy új szakkönyvet szeretne olvasói figyelmébe ajánlani. Megjelent Sós Péter János: #mindennapipr – Gyakorlati Public Relations a webkorszakban
#mindennapipr című könyv az első a magyar piacon, amely teljesen átfogóan és egységben tárgyalja a hagyományos és a modern public relations szemléletét, eszközeit, mérési technikáit.
A mostani kommunikációs világban együtt élnek a hagyományos kommunikációs formák és filozófiák a legmodernebb fejleményekkel. Egy felkészült pr-esnek ezért biztonsággal kell mozognia mindkét világban. Ez a könyv a public relations alapeszméihez ragaszkodva tárgyalja ezt a rendkívül színes, és nagyon gyorsan változó világot.
A leíró részek mellett nagyon sok konkrét esetet mutat be a közelmúltból. Ezek segítségével plasztikussá válik, hogy a valóságban mennyire lehet használni a szövegben megismerteket – illetve milyen hibák történhetnek, és azoknak mi lehet a hatásuk.
Az átfogó és általános PR-fejezetek mellett a könyv részletesen tárgyal néhány speciális területet is, amelyek a mindennapi életben nagyon szorosan kötődnek a tágabb értelemben vett PR-hez: a belső kommunikációt, az employer brandinget, a válságkommunikációt, a szponzorációt-mecenatúrát és a CSR-t.


Jól ismert, hogy az elmúlt évtizedben három alapvető változás történt a kommunikációban:
1. megjelent és nagy teret kapott egy új típusú célközönség: a digitális bennszülöttek (ők főként az Y – millennials – és a Z generációhoz tartoznak), miközben jelentősebb on-line ismereteket szereztek és szokásokat vettek fel a digitális bevándorlók is;
2. a kommunikáció jelentős része átterelődött az on-line és mobil eszközökre – ezen belül pedig meghatározóvá vált a Web2, vagyis a közösségi média;
3. és mindez alapvetően megváltoztatta a célközönségek kommunikáció-befogadási attitűdjét.
Ebben a helyzetben felgyorsult a kommunikáció, előtérbe kerültek nem-verbális eszközök (képek, videók, emojik stb.). Kialakult az impresszív PR, amely már nem a hagyományos médiaeszközökre alapozódik. A kommunikáció legtöbb résztvevője tartalomfogyasztó és tartalomszolgáltató lett azonos időben. Kialakultak a speciálisan a közösségi médiára és a mobilkommunikációra koncentráló technikák és trükkök.
Általánossá vált az integrált kommunikáció, amely egységben kezeli a marketingkommunikáció és a PR eszközrendszerét. A POE elvet már általánosan alkalmazzák a cégek és intézmények.
A #mindennapipr valóban mindennapi használatra készült. Részletes tárgymutató segíti az eligazodást. Kiválóan használható egyetemi tankönyvként és a gyakorlati életben egyaránt.
A szerző a hagyományos és a modern Public Relations alapos ismerője: egy PR cég tulajdonos ügyvezető igazgatója; a Magyar Public Relations Szövetség alelnöke; a Kodolányi János Főiskola címzetes tanára.
22 évet töltött aktív újságíróként és szerkesztőként, majd több mint 2 évtizede gyakorló pr-es. Ez a negyedik könyve – az előzők rendre több kiadást is megértek.