“Ha egy válsághelyzetben elveszted a fejed, jó eséllyel válhatsz magad is krízissé” – CJ Redwine idézete kiváló mottó az angol PR Szövetség (CIPR) és a Nemzeti Infrastruktúravédelmi Központ (CPNI) tegnap megjelentett kiadványához.
A 32 oldalas kiadvány alapjául az a harminc interjú szolgált, amelyet a kötet szerkesztői válságot kezelt kommunikációs szakemberekkel készítettek. Nem meglepő, hogy a legfontosabb tapasztalatok a felkészülés fontosságára hívják fel a figyelmet. Az olyan szervezeteknél, ahol a vállalati kultúra része a biztonsági tudatosság, ott sokkal könnyebben és higgadtabban tudják kezelni a kialakuló krízishelyzeteket. Jelen kézikönyv a CPNI szakembereinek bevonásával készült, akik a terrorista-cselekmények közül a tömegben (mass terrorist attack) és a virtuális térben (cyber-attack) elkövetett támadásokra hívják fel a figyelmet. Az interjúk tapasztalatait összefoglalva bemutatják a legfontosabb tanulságokat, a felkészülés – kezelés – utókövetés során elvégzendő feladatokat – a könnyebb megértést pedig egy folyamatábra is segíti (ld címlapképünk)
Emma Leech, a CIPR elnöke szerint a válsághelyzetben a kommunikációs szakemberek nagy értéke, ha képesek tartani a fókuszt, világos és érthető üzeneteket fogalmaznak meg és megfelelő empátiával rendelkeznek az érintett felek iránt: “Nyugodtnak, összeszedettnek és következetesnek kell lennünk”
 
A kötet megjelenése két szempontból is fontos jelzéssel bír: az Egyesült Királyság nemzetközi szerepe miatt fokozottan kitett a terrorista-fenyegetéseknek (és át is élt jónéhány belső- és külső támadást), jelen pillanatban ugyanakkor nincs válsághelyzet, ezért a kiadvány még hangsúlyosabban hívja fel a figyelmet a megelőzésre, a felkészülés fontosságára. A CIPR stratégiájának fókuszában szerepel 2018 óta, hogy a PR szakma megerősítését a társszakmákkal és a munka során érintett egyéb szervezetekkel közös projektek során  képzeli el. Kapcsolat alakult ki a Brit Ipari Konföderációval, aminek célja a nagyvállalatok vezetői számára a kommunikációs stratégiai jelentőségének bizonyítása; bevezették a Client Advisor Services-t, amely szintén a vállalati szférának segít kommunikációs tanácsadó, vagy ügynökség választásában és most a CPNI-vel való együttműködésben készült el a kríziskézikönyv.
 
Az angol nyelvű kríziskommunikációs kézikönyv erről a linkről tölthető le.