Küzdelem a korrupció ellen: nagyobb elkötelezettség a jobb eredmények érdekében

Az EU Bizottság intézkedéscsomagot terjesztett elő annak érdekében, hogy nyomatékosabban lépjünk fel az európai társadalmakat gazdasági, társadalmi és politikai szempontból is jelentősen károsító korrupcióval szemben. Öt uniós polgárból négy azon a véleményen van, hogy hazájában súlyos probléma a korrupció.

A korrupció becslések szerint évi 120 milliárd euróval károsítja a gazdaságot1, ami az EU GDP-jének 1%-a, és alig alacsonyabb az Európai Unió éves költségvetésénél. Ennek alapján világos, hogy e bűncselekmény legyőzése szilárd politikai elkötelezettséget igényel. E célból a Bizottság első lépésként létrehozza az uniós antikorrupciós jelentést. E mechanizmus a tagállamok korrupcióellenes erőfeszítéseinek nyomon követésére és értékelésére irányul, ösztönözve a jelentősebb politikai szerepvállalást. Az uniós antikorrupciós jelentés segíti majd a tagállamokat a jogszabályok érvényesítésének javításában, nemzetközi kötelezettségvállalásaik hiánytalan teljesítésében, továbbá javítja majd a korrupcióellenes szakpolitikáik és fellépéseik közötti összhangot.

„A korrupció elleni küzdelem kiemelt figyelmet igényel. Bár nemzetközi és európai szinten eléggé kifinomult jogi keret áll rendelkezésre, azt tapasztaljuk, hogy a különböző uniós tagállamok esetében igencsak eltérő a végrehajtás. Számomra nyilvánvaló, hogy a politikusok és döntéshozók részéről nincsen meg a kellő határozottság e bűncselekmény leküzdésére. Az antikorrupciós jelentés megteremtheti a politikai szándékot, hogy egyrészt feltérképezzük korrupcióellenes erőfeszítéseinket és eredményeinket, másrészt pedig azonosítsuk a 27 tagállamban mutatkozó hiányosságokat és gyengeségeket. Ezzel egyidejűleg biztosítanunk kell, hogy valamennyi érintett uniós szakpolitikán belül erőteljesebben érvényesüljön a korrupció elleni fellépés szándéka. A korrupció elleni küzdelem sikeréhez állandó erőfeszítésre van szükség, és a ma előterjesztett intézkedések csak egy részét képezik a társadalmat károsító korrupció jelentette kihívásra adott átfogó válasznak. Jómagam igencsak komolyan veszem e kihívást. Emiatt további intézkedésekre teszek majd javaslatot e témában az elkövetkező évek során, ide sorolhatók például a bűncselekményből származó vagyoni eszközök elkobzására vonatkozó új szabályok, a bűnügyi statisztikák javításának módjáról szóló cselekvési terv, valamint a pénzügyi bűncselekményekre irányuló nyomozás javítását célzó stratégia.” – nyilatkozta Cecilia Malmström belügyi biztos.

Bár a korrupció jellege és mértéke eltérő, valamennyi tagállamot és az egész Uniót károsítja, hiszen csökkenti a beruházások szintjét, gátolja a belső piac megfelelő működését, és forrást von el az államháztartástól. A személyes haszon érdekében elkövetett, hatáskörrel való visszaélés valamennyi formája – legyen szó a politikai korrupcióról, a szervezett bűnözői csoportok által vagy azok közreműködésével elkövetett korrupciós tevékenységekről vagy a mindennapokban megnyilvánuló korrupcióról – elfogadhatatlan és súlyos következményekkel járhat.

A  kezdeményezések alapvetően egy olyan új mechanizmus létrehozására irányulnak, amellyel értékelhetővé válnak a tagállamok korrupcióellenes erőfeszítései. Az uniós antikorrupciós jelentés azonosítja a tendenciákat és a kezelendő hiányosságokat, továbbá ösztönzi az egymástól való tanulást és a bevált módszerek megosztását. E jelentést a Bizottság 2013-tól kezdődően kétévente adja majd ki; elkészítése során az információforrások széles körére támaszkodik, beleértve a meglévő nyomonkövetési mechanizmusokat, a független szakértőket, az érdekelt feleket és a civil társadalmat. Ezzel párhuzamosan az EU-nak tárgyalnia kell az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportjában (GRECO) való részvételéről, hogy szinergiák alakulhassanak ki a két mechanizmus között.

A korrupcióval szembeni fellépés eredményességéhez a tagállamoknak javítaniuk kell az európai és nemzetközi szinten már meglévő antikorrupciós jogi eszközök végrehajtását. Az EU-nak is nagyobb mértékben figyelembe kell vennie a korrupcióellenes szempontokat valamennyi releváns uniós külső és belső politikában. A Bizottság ennek érdekében a következő lépéseket tervezi: az év hátralévő részében javaslatot tesz a bűncselekményből származó vagyoni eszközök elkobzására vonatkozó korszerűsített uniós szabályokra, 2012-ben pedig a tagállamokban folyó, pénzügyi bűncselekményekre irányuló nyomozás javítását célzó stratégiára vonatkozóan, valamint cselekvési tervet fogad el a bűnügyi statisztikák javításának módjáról. A Bizottság olyan uniós ügynökségekkel, mint az Europol, az Eurojust és a CEPOL, valamint az OLAF-fal együtt fokozza az igazságügyi és rendőrségi együttműködést és javítja a bűnüldöző hatóságok tisztviselőinek szervezett képzéseket. Folytatja a közbeszerzésre, valamint az uniós vállalkozások számviteli standardjaira és kötelező könyvvizsgálatára vonatkozó uniós szabályok korszerűsítését. Emellett 2011-ben stratégiát fogad el az EU pénzügyi érdekeit sértő csalások elleni küzdelemről. Ezzel párhuzamosan a Bizottság erőteljesebb hangsúlyt helyez az antikorrupciós kérdésekre az EU bővítési folyamata során, továbbá – a főképviselővel együtt – szomszédságpolitikánk terén. Fokozottabban fogjuk alkalmazni a feltételességet az együttműködési és fejlesztési szakpolitikákban.

Az elfogadott antikorrupciós csomag részét képezi:

  • „A korrupció elleni uniós küzdelem” című közlemény, amely ismerteti az uniós antikorrupciós jelentés célkitűzéseit és működésének gyakorlati szempontjait. A közlemény azt is kifejti, hogy az EU hogyan fokozhatná a korrupció elleni küzdelmet valamennyi releváns uniós külső és belső politikában,
  • az uniós antikorrupciós jelentéstételi mechanizmus létrehozásáról szóló bizottsági határozat,
  • a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB tanácsi kerethatározat végrehajtásáról szóló jelentés,
  • az Európai Uniónak az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportjában (GRECO) való részvételének módozatairól szóló jelentés.

A következő lépések

Az elfogadott intézkedéscsomag – a Bizottság által 2010 novemberében ismertetett, „Az EU belső biztonsági stratégiájának megvalósítása” című közlemény értelmében – része az európai fehérgazdaság védelmére irányuló átfogó programnak. A Bizottság az ősz folyamán előterjeszti az elkobzás és a vagyonvisszaszerzés felülvizsgált uniós jogi keretét és a bűnügyi statisztikák javításának módját ismertető cselekvési tervet.

Forrás: Az Európai Bizottság sajtóközleménye