Megállapodás az európai polgári kezdeményezésről

Az Európai Bizottság örömmel üdvözli az európai polgári kezdeményezésről szóló megállapodást, amely első alkalommal teszi lehetővé a polgárok számára, hogy közvetlenül kezdeményezzék új uniós jogszabályok megalkotását.

 

Az európai polgári kezdeményezés a Lisszaboni Szerződés újításaként módot ad arra, hogy legalább egymillió polgár, akik egyben a tagállamok legalább egynegyedének állampolgárai, kezdeményezze, hogy az Európai Bizottság a jogkörébe tartozó területeken jogalkotási javaslatokat terjesszen elő. A polgári kezdeményezés szervezőinek olyan, legalább 7 főből álló polgári bizottságot kell létrehozniuk, amelynek tagjai legalább 7 tagállam lakosai. Az aláírások összegyűjtésére egyéves időkorláttal rendelkeznek, a Bizottságnak pedig három hónap áll a rendelkezésére a kezdeményezés vizsgálatára és a további eljárás megállapítására. A Tanács kérésére az európai polgári kezdeményezésről szóló jogszabály csak egy évvel a Hivatalos Lapban való közzétételét követően lesz alkalmazandó, vagyis az első kezdeményezéseket legkorábban 2012 elejétől vizsgálhatják meg.

„Nagy örömömre szolgál, hogy a Parlament és a Tanács ilyen gyorsan megállapodásra jutott a polgári kezdeményezést illetően” – nyilatkozta Maroš Šefčovič, az EU Bizottság intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős alelnöke. „Az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia teljesen új formáját vezeti be az Európai Unióban. Jelentős előrelépés ez az uniós demokrácia életében. Kézzelfogható példája annak, hogy közelebb hozzuk az Uniót polgáraihoz. Határon átnyúló vitákat fog táplálni annak kapcsán, hogy mit is csinálunk mi Brüsszelben, és reményeim szerint hozzá fog járulni egy valódi nyilvános európai fórum létrehozásához.”

Milyen formát ölt majd az európai polgári kezdeményezés?
A kezdeményezéseket legalább egymillió olyan polgárnak kell támogatnia, akik a tagállamok legalább egynegyedének állampolgárai egyben. A minimálisan összegyűjtendő aláírások számát e tagállamok mindegyikében az ország európai parlamenti képviselőinek számát 750-nel megszorozva határozzák meg. Az aláírókra vonatkozó életkori minimumkorlát az európai parlamenti választásokon való részvételi jogosultság korhatárával lesz azonos. A javasolt kezdeményezések a Bizottság által rendelkezésre bocsátott online nyilvántartásban kerülnek bejegyzésre. A nyilvántartásba vétel elutasítható, amennyiben a kezdeményezés nyilvánvalóan ellentétes az Európai Unió alapvető értékeivel, vagy nyilvánvalóan a Bizottság arra vonatkozó hatáskörén kívül esik, hogy a kérelemben szereplő jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be. A támogatási nyilatkozatok összegyűjtése történhet papíron vagy online, és a szervezőknek – a javaslat Bizottságnál történő nyilvántartásba vételét követően – egy év áll a rendelkezésükre, hogy összegyűjtsék a szükséges aláírásokat. A támogatási nyilatkozatok online gyűjtésének elősegítése és védelme érdekében a Bizottság technikai standardokat fog kidolgozni, továbbá költségmentes nyílt forráskódú szoftvereket fog létrehozni és működtetni.

Hogyan kezeli a Bizottság a kezdeményezéseket?

A polgári kezdeményezést – az aláírások összegyűjtését és tagállamok általi megvizsgálását követően – a Bizottsághoz kell benyújtani. A Bizottságnak ettől számítva három hónapon belül kell megvizsgálnia a polgárok által benyújtott kérelmet. Ez idő alatt a Bizottság meghallgatja a szervezőket, akik lehetőséget kapnak arra is, hogy az Európai Parlamentben szervezett nyilvános ülésen ismertessék kezdeményezéseiket. A Bizottság ezután nyilvános dokumentumban ismerteti indokolással ellátott következtetéseit a kezdeményezésről és az esetleges további eljárásról.

Védintézkedések
A megállapodás biztosítani kívánja, hogy a polgári kezdeményezés elindításának eljárásai egyszerűek, felhasználóbarátok és mindenki számára hozzáférhetőek legyenek, szem előtt tartva, hogy nem róhatnak túlságosan nagy terheket a nemzeti hatóságokra. Fontos az is, hogy a demokratikus folyamat ezen új eleme hiteles legyen, teljes mértékben tiszteletben tartsa az adatvédelem szükségességét, és kizárja a csalás vagy a visszaélés lehetőségét. Bár a polgári kezdeményezés nem befolyásolja a Bizottság kezdeményezési jogkörét, a Bizottságnak kötelessége, hogy komoly megfontolás tárgyává tegye az egymillió polgár által pártfogolt kérdéseket.

Forrás: Europa.eu