Mi az e-pr?

“Az „e-pr” a kommunikáció mindazon formáit magában foglalja, ahol a kommunikációban résztvevők elektronikus úton, interaktívan kommunikálnak egymással, akár a szervezeten kívüli, akár a szervezeten belüli környezetükkel teszik ezt, az Internet, vagy az Intranet segítségével.  Csak akkor nevezhetjük az internetet, illetve az intranetet pr-eszköznek, ha egyidejűleg megfelel a következő három kritériumnak:

Az „e-pr” által közvetített, hírértékűvé formált üzenet
1.      a közvélemény számára tájékoztatást nyújt,
2.      a közvéleménnyel megérteti az üzenet tartalmát és célját,
3.      a szervezet és a közvélemény, illetve a közvélemény és a szervezet közötti magatartás koordinálására szolgál.
Ahhoz, hogy „e-pr”-ről beszélhessünk a fenti három kritériumnak, egyidejűleg kell érvényesülnie. Ha csak az első két feltétel teljesül, akkor csak egyirányú kommunikációról, azaz reklámról, vagy propagandáról beszélhetünk. Az Internet és az intranet csak akkor „e-pr” eszköz, ha a kommunikáció kétirányú, ha interaktív.”

(Barát Tamás)