MÖT 1. sz. határozata: Ki az újságíró?

A Média Önszabályzó Testület, a magyar sajtó-szervezetek szakmai – etikai együttműködése, a minőségi nyomtatott és elektronikus média érdekében


 

Ki az újságíró?

A Média Önszabályzó Testület  2013/1. sz. Határozata

A Média Önszabályzó Testület 2013.09.09.-i kollégiumi ülése határozatot hozott a tekintetben, hogy eljárásai során kit tekint újságírónak.
 
Újságíró az a személy, aki tájékoztatási vagy véleményformálási céllal létrehozott szellemi  termékét a média valamely műfajában és csatornáján keresztül rendszeresen közzéteszi, vagy a közzétételben foglalkozásából eredően közreműködik.
Újságírói tevékenységnek minősíthető a nyilvánosság tájékoztatásának alkotói folyamatában való hivatásszerű közreműködés.

A fenti meghatározás értelmében újságírónak minősülnek a sajtóalkotások előállításában közreműködők köréből mindazok, akik munkája érdemben hozzájárul a sajtóalkotás előállításához. Sajtóalkotásnak minősül a nyomtatott és elektronikus médiában megjelenő, elhangzó, minden tájékoztató tartalom.

A jelen meghatározás alapja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1), illetve az Európai Unió Alapvető Emberi Jogok Chartája (2), vonatkozó pontjai, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1003/1993. sz. határozata.

Média Önszabályzó Testület

Budapest 2013.09.09.


(1) Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 19. Cikkelye kimondja: „Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.”

(2) Az Európai Unió Alapvető Emberi Jogok Chartája, 11. Cikkelye szerint: Információs és szólásszabadság: 1. Mindenkinek joga van a szólásszabadsághoz. Ez a jog magában foglalja a véleménynyilvánítás szabadságát és az információk és eszmék átvételének és átadásának szabadságát a közhatóságok beavatkozása nélkül és a határoktól függetlenül. 2. Tiszteletben kell tartani a sajtószabadságot és a sajtó pluralizmusát.”

Forrás Média Önszabályzó Testület