MPRSZ VESZPRÉMI NYILATKOZAT

MPRSZ SZAKMAI AJÁNLÁS A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ÉS A  MARKETING VISZONYÁRA 1994

A Magyar Public Relations Szövetség, mint önálló szakmai szerveződés fontosnak tartja, hogy a meglévő szakmai félreértések tisztázása érdekében meghatározza a public relations és a marketing, különösen a marketing-kommunikációs tevékenységek elhatárolási pontjait, egymáshoz való viszonyát, az azonosságok és a különbségek rögzítését.

A terminológiai tisztázás érdekében szükséges annak a deklarálása, hogy milyen e tevékenységek egymáshoz való viszonya.

A Magyar Public Relations Szövetség a fentiektől vezérelve az alábbi ajánlást teszi:

A demokratikus társadalmakban a Public Relations hatékonyan segíti a társadalom tagjait a különböző szervezetek és környezetük közötti kommunikációs üzenetek eljuttatásában.
A szervezetek alapvető érdeke, hogy tájékozódjanak környezetük tagjainak reakcióiról, magatartásáról, értékítéleteiről, hogy a változó feltételekhez folyamatosan alkalmazkodva, valamint azokat tudatosan formálva sikeresen valósíthassák meg szervezeti céljaikat.

A public relations és a marketing más funkciót jelent és testesít meg.

A piaci viszonyok között működő nyereségérdekelt szervezetek esetében, mind a public relations, mind a marketing a szervezetek irányításának és működtetésének önálló, fontos és külön-külön is sajátos, de nem azonos funkciója!

A marketing esetében a szervezetet, mint vállalkozást, azaz célirányos szükségletkielégítő organizmust szemléljük, míg a  public relations esetében a szervezet fogalma nem jelent gazdálkodó szervezetet. E szakterület társadalmi, politikai és gazdasági felhasználása miatt a fogalom általános érvényű.

A public relations, mint kommunikációs tevékenység céljai:

A környezet megértésének elérése, tolerancia készségének fejlesztése a szervezet iránt.

1.   A környezet támogatásának megnyerése a szervezet céljai iránt.
2.   A környezet és a szervezet együttműködési készségének fejlesztése.
3.   A szervezet iránti bizalom építése, a szervezet és környezete közötti lehetőség szerinti konszenzus kialakítása.
4.   A szervezet és a környezet közötti kölcsönösen előnyös magatartásváltozás elősegítése.
5.   A környezet és a szervezet által elfogadott társadalmi  célok támogatása.

A marketingen belül létező tevékenység: a marketing- kommunikáció, mely nem foglalja magába a  public relations teljes tevékenységi körét, hanem csak annak egy részterületét, a piacorientált szervezetek termékeinek és/vagy szolgátatásainak public relations-ét.

Tehát amíg a marketing-kommunikáció (a reklám, a személyes eladás, stb.) a marketing részeként konkrét eladást elősegítő tevékenység, a vásárlásra ösztönzés konkrét eszköze, addig a  public relations a személyek, a szervezetek, a termékek és a szolgáltatások iránti hosszú távú bizalom kialakításának és megtartásának eszköze.

A  public relations és a marketing két önálló szakma.

E két szakma elkülönült feladat és hatóköre mellett kívánatos és szükségszerű az együttműködés. Ennek meghatározó érintkezési területe a termék és/vagy szolgáltatás pr. (“marketing -pr”) E sajátos, közös terület jelenti azt a munkát, amelyben a pr és a marketing szakemberek együttműködve megteremtik a termékek és szolgáltatások iránti bizalmat, előkészítve ezzel a piaci körülmények között a marketing- kommunikáció egyéb elemeinek hitelét is. (lásd MPRSZ Gárdonyi Nyilatkozata vonatkozó részét is.)

A Magyar Public Relations Szövetség állásfoglalása szerint a  public relations és a marketing viszonyát, elméleti kapcsolatát, e kategóriák azonos és különböző jellemzőit, továbbá gyakorlati tevékenységeit egy piacorientált szervezet életében a jelen ajánlásban foglaltak szerint célszerű értelmezni.

Veszprém 1994. november 4.

MPRSZ