MÚOSZ Etikai Bizottsága szerint az M1 Schmitt-interjúja sérti az újságírói etika szabályait

A MÚOSZ Etikai Bizottsága szerint Obersovszky Péter, a Schmitt Pállal, március 30-án készített és aznap este az M1-en felvételről sugárzott interjújában megsértette az újságírói etika szabályait.

 

Mivel Obersovszky Péter nem tagja a MÚOSZ-nak, ezért az eljáró tanács – Félix Péter újságíró panasza alapján – határozat helyett az alábbi szakmai-etikai állásfoglalást teszi közzé.

MÚOSZ Etikai Bizottságának
B. eljáró tanácsa
16 20402 B

ÁLLÁSFOGLALÁS

A MÚOSZ Etikai Bizottságának B. eljáró tanácsa (elnök: László Zsuzsa, tagok: Tarjányi Ingrid, dr Halák László, Pánics György) első fokon eljárt Félix Péter újságíró panasza alapján.

A panasz ismertetése:

„A közszolgálati M1 2012. március 30-án interjút közölt Schmitt Pál akkori köztársasági elnökkel kisdoktori címének visszavonása kapcsán. Megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy a riporter Obersovszky Péter az újságírói etika alapvető követelményeit megszegve, megsértette az etikus újságírói magatartás mind a négy – a tisztesség, a függetlenség, a megbízhatóság és az érzékenység – alapelvét.”

Félix Péter panaszában részletesen ismerteti, hogy a riport folyamán hol és hogyan sértette meg Obersovszky Péter ezt a négy alapelvet.
A panaszos információinak alapos megismerése után, és a fenti riport újbóli megtekintését követően, az Etikai Bizottság B. eljáró tanácsa jogosnak ítélte Félix Péter panaszát.
Mivel Obersovszky Péter nem tagja a MÚOSZ-nak, így az eljáró tanács határozatot nem hozhat, de szakmai-etikai állásfoglalást tesz közzé.

ÁLLÁSFOGLALÁS

A MÚOSZ Etikai Bizottsága B. eljáró tanácsa mindenben egyetért Félix Péter újságíró panaszával.

Obersovszky Péter nem tett fel korrekt, valódi kérdéseket és a válaszokra nem reagált érdemben. A függetlenség látszatát sem kísérelte meg, úgy viselkedett, mintha Schmitt Pál szóvivője lett volna, összekeverte a közszolgálati riporter pártatlan munkáját a korábban agitációs propagandának nevezett tevékenységgel és szemlélettel. A témából nem készült fel részletesen, nem ismertette az egyetemi doktori címről és az egyetemi doktorátusról szóló 20/1983. (XI.3.) – Schmitt Pál doktorálásakor, 1992-ben hatályos – művelődési miniszteri rendeletet.

Az eljáró tanács megítélése szerint Obersovszky Péter nemcsak etikai, hanem újságírói szakmai hibát is elkövetett, amikor a kérdésnek álcázott mondatai során megadta, hogy riportalanya milyen választ adjon.

INDOKLÁS

A B. eljáró tanács állásfoglalása szerint Obersovszky Péter a közpénzből működő, közszolgálati M1 2012. március 30-án közvetített, Schmitt Pállal készített interjújában megsértette az újságírói etika szabályait.

Az Újságírói Etikai Kódex 4§. Valósághű tájékoztatás és lelkiismeretesség címszó 4/1. pontja szerint: Az újságíró és szerkesztő írásban, online alkotásban, műsorban szándékosan vagy gondatlanságból valótlanságot nem állíthat, köteles a tényeket és adatokat az adott helyzetben elvárható gondossággal ellenőrizni. A 8§. Az információ joga, etikája címszó 8/1.1. alpontja szerint: Az újságíró hivatása – joga és kötelessége – a tájékoztatás.

A B. eljáró tanács azért is tartja szükségesnek a Schmitt-Obersovszky-interjú kapcsán a szakmai állásfoglalást, mert a vizsgált ügy nem az egyetlen hasonló eset az elmúlt évek sajtógyakorlatából.

2002 óta, amikor a FIDESZ meghirdette a sajtószabadság törvényes állapotával szemben azt a politikai követelményt, hogy külön sajtója legyen a kormánynak és az ellenzéknek, a magyarországi sajtó állapota rohamosan romlott. Mind a mindenkori kormánypártok, mind az ellenzék nyíltan törekedett a pártos médiavilág megteremtésére. Ma már a politikai közéletben elfogadottá vált, hogy az újságírónak nem az igazságot kell kiderítenie, nem az olvasó, a hallgató, a néző szolgálatában kell tájékoztatnia, hanem a képviselt politikai irányzat nézőpontját kell gondolkodás nélkül megjelenítenie.

Tragikomikus jelenség, ahogyan Obersovszky Péter elvtelenül „alákérdezett” a Schmitt Pál lemondását elutasító gondolatnak, majd három napon belül megváltozott a köztársasági elnök úr véleménye, lemondott és ezzel az interjút készítő újságíró hitelességét is nullára redukálta.

A B. eljáró tanács megjegyezni kívánja, hogy az interjúnak nagy nemzetközi visszhangja volt, és a szakma mindenhol elutasította Obersovszky Péter újságírói magatartását.

A B. eljáró tanács döntése, hogy jelen szakmai etikai állásfoglalását ne csak a panaszos Félix Péter újságíró és a bepanaszolt Obersovszky Péter ismerje meg, hanem legyen ismert a magyar újságíró-társadalom körében is. Ezért az állásfoglalást közzéteszi a MÚOSZ honlapján, valamint megküldi a Magyar Televízió vezetésének, valamint az MTI Hírcentrumának is.

László Zsuzsa sk.
az eljáró tanács elnöke

A kiadmány hiteléül:
Rátesi Margit, az EB titkára

Forrás: MÚOSZ Etikai Bizottság / www.muosz.hu