MÚOSZ KOMMUNIKÁCIÓS SZAKMAI AJÁNLÁSA

A MÚOSZ javasolja az alábbi szakmai – magatartási szabályok betartását, betartatását minden MÚOSZ tag, minden magyar újságíró, valamint a magyar nyomtatott és elektronikus média minden szereplője, kiadók, tulajdonosok stb. számára:

A médiában közreműködő minden természetes és jogi személy magára kötelező érvénnyel elismeri, elfogadja, betartja és betartatja az alábbiakat:

1. Az újságírói hivatásnak nem része a reklám, hirdetésszervezői tevékenység.  Ebből következik, hogy újságíró semmiféle hirdetés és reklámszervezői munkát nem végezhet. Erre nem kötelezhető, és Ő sem kötelezhet más hasonló munkakörben dolgozó személyeket. (pl. szerkesztő, sajtó-munkatárs stb.) Újságíró semmiféle olyan munkára nem kötelezhető, amely jutalék típusú bérezéssel jár. Az újságíró nem javasolhatja munkaadójának vagy más személynek, hogy bére, vagy bármilyen juttatása valamilyen eredménytől függjön. Az újságíró (vagy ahhoz hasonló, pld szerkesztő) munkakörben dolgozó személy számára olyan típusú feladat semmilyen körülmények között nem adható, hogy bármilyen típusú akvizitőri, ügynöki, vagy bármilyen másfajta kereskedelmi jellegű, tevékenységet végezzen. Erre újságírót senki nem kötelezheti. Még akkor sem, ha ez nincs kapcsolatban konkrét munkájával.

2. Az újságíró szakmai kötelességét a közérdekkel összhangban kell, hogy végezze, még akkor is, ha nem közszolgálati tevékenységet lát el. Ez a megállapítás az u.n. kereskedelmi televíziók, rádiók és újságok munkatársaira is vonatkozik. Újságíró nem vehet részt semmi olyan tevékenységben, amely bármilyen formában a korrupciónak, a vesztegetésnek akár csak a látszatát is kelti.

3. Mivel minden embernek alapvető joga van a hiteles tájékozódáshoz, ezért az újságíró nem kötelezhető arra, hogy a munkája során megszerzett információkat bármilyen manipulatív módon használja fel.

4. A Magyarországon elterjedt “pr-cikk” fogalmat a MÚOSZ nem ismeri el. A hazánkban jelenleg meglévő gyakorlatot a MÚOSZ elítéli. A pr-cikkek megjelentetésének hazai gyakorlatát az újságolvasók, a tévénézők és a rádióhallgatók becsapásának tekintjük. Ezek a cikkek valójában fizetett cikkek – valóságos szöveges hirdetések, és mint ilyenek valamely egyértelmű jellel, feltűnő módon, hirdetés felirattal megkülönböztetendők a szerkesztőségi anyagoktól. Az újságíró szakma elfogadja a pr-szakma azon megállapítását, hogy a Publicitás = “A célzottan tervezett, hírértékűvé formált üzenetek terjesztése a kiválasztott médiumokon keresztül egy szervezet vagy személy érdekének elősegítésére, a médiának fizetendő ellenszolgáltatás nélkül.” Ennek következtében az újságíró tartózkodik attól, hogy a nézőt, a hallgatót, vagy olvasót megtévesztő módon a fenti definíciónak meg nem felelő pr-cikk megjelentetéséhez hozzájáruljon. A média kiadói tevékenységét végzők tartózkodnak attól, hogy a feltűnően hirdetés felirat nélküli, szerkesztőségi cikknek álcázott valójában szöveges hirdetéseket, reklámokat megjelentessenek.

5. Az újságíró – mint a társadalom tagjai előtt különösen reflektorfényben élő személy – tudatosan, még a magánéletében is arra törekszik, hogy a társadalom többi tagja számára pozitív példával járjon elő.
Ennek keretében tiszteletben tartja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amely kimondja, hogy “minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.”

Jelen ajánlást elfogadta a MÚOSZ Kommunikációs és PR Szakosztálya 1997. március 1-én tartott Szakosztályülése.*

Kérjük a magyar média minden szereplőjét, hogy fenti ajánlásunkat tartsa és tartassa be.

MÚOSZ

 

* A MÚOSZ Kommunikációs és PR Szakosztálya jelen ajánlását a MÚOSZ Küldöttközgyűlése 1997-ben elfogadta és, mint ilyen, a hazai sajtó minden orgánuma főszerkesztője számára megküldésre, ajánlásra került.