Nincs még egységes európai távközlési piac

Távközlés: a nemzeti távközlési szabályozásról szóló Európai Úniós bizottsági jelentés szerint nőtt a verseny, de nincs még egységes piac

 

Az Európai Bizottság által közzétett jelentés szerint az uniós távközlési piacok versenyképesebbé váltak a Bizottság által a 7. cikk szerinti eljárásként is ismert konzultációs és felülvizsgálati eljárás keretében nyújtott útmutatásnak köszönhetően: arról az eljárásról van szó, amellyel a nemzeti távközlési szabályozó hatóságok előzetesen értesítik a Bizottságot a nemzeti távközlési piacok részleges szabályozására vonatkozó terveikről. Ez az állampolgárok és a cégek számára a szolgáltatások választékának bővülését és az árak csökkenését eredményezte.

A jelentés szerint azonban az Európai Unió egységes távközlési piaca egyelőre mégis távol áll a megvalósulástól, ezért a Bizottság által kidolgozott európai digitális menetrend a meglévő távközlési szabályok gyors és egyöntetű érvényesítésére szólít fel, és arról számol be, hogy a Bizottság megfelelő lépéseket kíván javasolni a távközlési szolgáltatások egységes piacának hiányából adódó költségek visszaszorítására. Probléma például, hogy a versenyt – például az optikai szálas hálózatokhoz való hozzáférés szabályozását – érintő kérdésekben többféle nemzeti szabályozási közelítésmód érvényesül.

A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a szabályozás bizonytalansága olyan beruházásigényes infrastrukturális projektek kiépülését hátráltathatja, mint az új generációs hozzáférési hálózatok (NGA-hálózatok), amely az európai digitális menetrend egyik zászlóshajója.

Neelie Kroes, az EU Bizottság digitális menetrendért felelős alelnökeNeelie Kroes, az EU Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke elmondta: „A Bizottság által a nemzeti távközlési szabályozó hatóságoknak nyújtott útmutatás máris olyan szintű egyöntetűséget és előreláthatóságot biztosít, amely bizalmat kelt a beruházókban. Mindazonáltal összehangoltabb szabályozásra van szükség az egységes európai uniós távközlési piac harmonizált megvalósításához és megfelelő működéséhez.”

 

Joaquín Almunia, az EU Bizottság versenypolitikáért felelős alelnökeJoaquín Almunia, a Bizottságnak a versenypolitikáért felelős alelnöke elmondta: „A jelentés nyomatékosítja, hogy az uniós távközlési szabályoknak a nemzeti szabályozó hatóságok által a Bizottság felügyeletével történő végrehajtása a távközlési piacokat megnyitotta a versenynek, ami az uniós polgárok és cégek számára a szolgáltatások választékának bővülését és az árak csökkenését eredményezte.”

 

A Bizottság jelentése felvázolja az elmúlt két évben kibontakozó fő trendeket és kérdéseket. Összességében ez az értesítési eljárás az uniós távközlési piacokon a szabályozás csökkenéséhez és javulásához vezetett.

A nemzeti távközlési szabályozó hatóságok azonban továbbra is eltérő megoldásokkal kezelnek hasonló versenypolitikai problémákat. Ezek közé tartoznak az alábbiak:

• az optikai hálózatokhoz való hozzáférés termékeinek kezelése a széles sávú hozzáférés nagykereskedelmi piacain – például egyes esetekben, noha a piacok meghatározása az optikai kábelekre is kiterjedt, a távközlési hatóságok azt javasolták, hogy a szabályozási korrekciós intézkedéseket ne alkalmazzák az optikai szálas hálózatokra, illetőleg csak azokra alkalmazzák;

• más-más számítás alkalmazása azon díjakra, amelyekért a szolgáltatók hálózatuk egy részét kínálják (hozzáférés) vagy más szolgáltatók hívásait továbbítják (összekapcsolás). Több szabályozó hatóság a végződtetési díjba még mindig beleszámít olyan idegen költségeket, mint a spektrumköltségek, ami indokolatlanul magas díjakat eredményez;

• különböző szabályozási közelítésmódok alkalmazása olyan esetekre, amikor a távközlési szolgáltató szétválasztja a más távközlési szolgáltatóknak történő szolgáltatásnyújtást a végfelhasználóknak történő szolgáltatásnyújtástól (funkcionális szétválasztás).

2011 májusától kezdve az uniós távközlési szabályozás további feladatokat ruház a Bizottságra a korrekciós intézkedéseknek a nemzeti szabályozó hatóságok általi meghozatalát és végrehajtását illetően. A Bizottságnak határozott törekvése, hogy az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületével szoros együttműködésben biztosítsa az uniós távközlési szabályozás egyöntetű alkalmazását, és hogy előmozdítsa a széles sávú szolgáltatások további kiépítését, ahogy az az európai digitális menetrendben szerepel.

A Bizottság jelenleg véglegesíti az új generációs hozzáférési hálózatokhoz (NGA-hálózatok) történő szabályozott hozzáférésre vonatkozó ajánlását, amely a széles sávú szolgáltatások nemzeti piacainak felülvizsgálata keretében általa nyújtott útmutatásra épül. A Bizottság a BEREC közreműködésével a távközlési szabályozó hatóságoknak szóló, a szétválasztási kötelezettségvállalások és a korrekciós intézkedések egyöntetű végrehajtására irányuló további utasítások kiadását is mérlegeli.

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló irányelv 7. cikkével létrehozott eljárás jelentősen hozzájárult azon területek azonosításához, amelyeken a Bizottságnak – a BEREC közreműködésével – fel kell lépnie az elektronikus szolgáltatások egységes piacának előmozdítása érdekében. Ezen eljárás értelmében a nemzeti távközlési szabályozó hatóságoknak a Bizottság elé kell terjeszteniük piacelemzéseiket, mielőtt a belső távközlési piac konszolidációjára irányuló végleges döntéseket fogadnak el. A 7. cikk szerinti eljárás létrehozása óta a nemzeti szabályozó hatóságok több mint ezer szabályozási döntéstervezetet terjesztettek a Bizottság elé elemzés céljára.

Forrás: europa.eu

CCO/FPI Info