Önnek jogában áll… – Jogokról szóló írásbeli tájékoztató

Tisztességes eljáráshoz való jog. Európában jogszabállyá válik az az európai bizottsági javaslat, amely biztosítja a polgárok tájékoztatáshoz való jogát a büntetőeljárások során

 

„Önnek jogában áll… – Jogokról szóló írásbeli tájékoztató”

Ez hamarosan mindenki számára valóra válik, akit az Európai Unió bármely pontján letartóztatnak vagy őrizetbe vesznek.

Az EU igazságügy-miniszterei elfogadták azt az új jogszabályt, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot, és a célja, hogy a büntetőeljárások során biztosítsa a terheltek tájékoztatáshoz való jogát.

A büntetőeljárás során történő tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelv értelmében a bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyeket egy általuk értett nyelven tájékoztatják a jogaikról.  Az intézkedés alapján az EU országaiban minden letartóztatott – és minden olyan személy, aki ellen európai elfogatóparancsot bocsátottak ki – egy jogokról tájékoztató levelet fog kapni, amely felsorolja az e személyeket a büntetőeljárás során megillető alapvető jogokat.

Miután az új jogszabály hatályba lép (azaz két évvel az EU Hivatalos Lapjában való közzétette után – amire várhatóan heteken belül sor kerül), évente megközelítőleg 8 millió büntetőeljárás során alkalmazzák majd mind a 27 uniós tagállamban.  Jelenleg ez a jog mindössze a tagállamok megközelítőleg egyharmadában létezik.

„A tisztességes eljáráshoz való jog az európai igazságszolgáltatási rendszereink egyik központi pillére” – „Ez az új uniós jogszabály elősegíti majd e jog védelmét, mivel előírja, mindenkinek világos és gyors tájékoztatást kell kapnia a jogairól.A mai nap mérföldkőnek számít a közös erőfeszítéseink szempontjából, amelyek arra irányulnak, hogy az európai polgárok – az EU bármely pontján tartózkodjanak is – minden esetben érvényesíthessék az igazságszolgáltatáshoz való jogukat. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és az EU igazságügy-minisztereinek azért, hogy támogatták e bizottsági javaslatot. Az a tény, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog ilyen gyorsan valósággá válhatott Európa 500 millió polgára számára, példaértékű a jogok és az igazságszolgáltatás Európája szempontjából.”

Az Európai Bizottság 2010 júliusában tett javaslatot az új jogszabályra, amely illeszkedik a tisztességes eljáráshoz való, egész Európában alkalmazandó jogok sorába.

Ez a második olyan – Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos által kezdeményezett – intézkedés, amely a büntetőügyekkel kapcsolatos közös uniós minimumszabályok meghatározására irányul. Az új jogszabálynak köszönhetően erősödik majd az európai igazságszolgáltatási térség iránti bizalom. A gyanúsítottak tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogát biztosító első javaslatot az Európai Parlament és a Tanács 2010 októberében fogadta el.

Az irányelv biztosítani fogja, hogy a rendőrség és az ügyészség megfelelő tájékoztatást nyújtson a gyanúsítottaknak az őket megillető jogokról.

A letartóztatást követően a hatóságok írásban, egyszerű és közérthető nyelven megfogalmazott, jogokról szóló írásbeli tájékoztató útján közlik majd ezeket az információkat. Ezt a levelet a gyanúsított minden esetben meg fogja kapni a letartóztatásakor, függetlenül attól, hogy kéri-e vagy sem. Szükség esetén le is fordítják azt. Bár az uniós országok szabadon dönthetnek a tájékoztató pontos szövegéről, a Bizottság javaslatot tett egy szövegmintára az Unió 22 nyelvé. Ennek révén azonos feltételeket biztosítunk a határokat átlépő személyek számára, és csökkenni fognak a fordítási költségek.

A jogokról szóló írásbeli tájékoztatógyakorlati részleteket tartalmaz a letartóztatott vagy őrizetbe vett személyek jogairól, köztük:

  • a hallgatás jogáról,
  • az ügyvédhez való jogról,
  • a vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való jogról,
  • az eljárás nyelvét nem értő személyek tolmácsolás és fordítás igénybevételéhez való jogáról,
  • a letartóztatást követően a gyors bíróság elé állításhoz való jogról,
  • az érintettek azon jogáról, hogy egy másik személyt a letartóztatásukról vagy őrizetbe vételükről értesítsenek.

A jogokról szóló írásbeli tájékoztató segíteni fogja az igazságszolgáltatási tévedések elkerülését és a fellebbezések számának csökkentését.

Jelenleg Unió-szerte eltérő az esélye annak, hogy a polgárok a letartóztatásuk és vád alá helyezésük esetén megfelelő tájékoztatást kapnak a jogaikról.Néhány tagállamban a gyanúsítottak csupán szóbeli tájékoztatást kapnak eljárási jogaikról, más tagállamokban pedig csak kérelemre nyújtanak írásbeli tájékoztatást.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. cikkének (2) bekezdése értelmében, valamint a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének és a rendőrségi és igazságügyi együttműködés javításának megkönnyítése érdekében az EU-nak jogában áll, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája alapján intézkedéseket fogadjon el az uniós polgárok jogainak megerősítésére.

A tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. és 48. cikke,valamint az emberi jogok európai egyezményének 6. cikke állapítja meg.

2011 júniusában a Bizottság javaslatot tett egy harmadik intézkedésre, amely biztosítaná, hogy a gyanúsítottak ügyvédhez fordulhassanak és felvehessék a kapcsolatot a családjukkal (IP/11/689).A javaslatot jelenleg az Európai Parlament és a Tanács tárgyalja.


A jogokról szóló írásbeli tájékoztató irányadó mintája:

E minta kizárólag azt a célt szolgálja, hogy példaként segítse a tagállami hatóságokat a jogokról szóló írásbeli tájékoztató tagállami szinten történő elkészítésében.A tagállamoknak e minta használata nem kötelező.Az írásbeli tájékoztató elkészítése során nemzeti szinten alkalmazandó szabályaiknak megfelelően módosíthatják a mintát, és kiegészíthetik további hasznos információkkal.2

Önt a következő jogok illetik meg:

A.VÉDŐÜGYVÉD SEGÍTSÉGE / JOGI SEGÍTSÉGRE VALÓ JOGOSULTSÁG 

Önnek joga van arra, hogy négyszemközt beszéljen a védőügyvéddel.A védőügyvéd független a rendőrségtől.Forduljon a rendőrséghez, ha segítségre van szüksége ahhoz, hogy kapcsolatba léphessen egy védőügyvéddel.Bizonyos esetekben az ügyvédi segítség térítésmentes lehet.További információért forduljon a rendőrséghez.

B.A VÁDRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Önnek joga van tudni, hogy miért tartóztatták le/vették őrizetbe, és milyen bűncselekmény elkövetésével vádolják.

C.TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS

Ha Ön nem beszéli vagy érti a nyelvet, joga van ahhoz, hogy tolmács segítse.E segítség térítésmentes. A tolmács segíthet Önnek abban, hogy az ügyvéddel beszéljen, és köteles a megbeszélés tartalmát bizalmasan kezelni.Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen a lényeges dokumentumokból legalább a fontos részek fordításához, ideértve a letartóztatását vagy őrizetbe vételét elrendelő bármely bírói határozat, a vád, illetve
a vádirat és bármely ítélet fordítását.Bizonyos körülmények között szóbeli fordítást vagy összefoglalást biztosíthatnak.

D. A HALLGATÁSHOZ VALÓ JOG 

Ön a rendőrség vagy az igazságügyi hatóság általi kihallgatás során nem köteles válaszolni a feltételezett bűncselekményre vonatkozó kérdésekre.Védőügyvédje segíthet az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalában.

E.A DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Letartóztatásakor Önnek (vagy ügyvédjének) jogában áll az azon dokumentumokhoz való hozzáférés, amelyek szükségesek a letartóztatás vagy az őrizetbe vétel kifogásolásához.Ha az Ön ügye bírósági szakaszba lép, Önnek (vagy ügyvédjének) jogában áll, hogy hozzáférjen az Ön mellett vagy ellen szóló tárgyi bizonyítékokhoz.

F.MÁSIK FÉL TÁJÉKOZTATÁSA AZ ÖN ŐRIZETBE VÉTELÉRŐL / KONZULÁTUSA VAGY NAGYKÖVETSÉGE TÁJÉKOZTATÁSA

Letartóztatásakor közölje a rendőrséggel, ha őrizetbe vételéről tájékoztatni kíván valakit, például egy családtagját vagy a munkaadóját.Bizonyos esetekben ideiglenesen korlátozhatják a jogát arra, hogy másokat őrizetbe vételéről tájékoztasson.Erről a rendőrség tájékoztatni tudja Önt.

Ha Ön külföldi, közölje a rendőrséggel, ha őrizetbe vételéről tájékoztatni kívánja konzulátusát vagy nagykövetségét.Azt is közölje a rendőrséggel, ha kapcsolatba kíván lépni egy tisztviselővel a konzulátusáról vagy a nagykövetségéről.

G. SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS

Letartóztatásakor Ön jogosult sürgősségi orvosi ellátásra.Közölje a rendőrséggel, ha sürgős orvosi ellátásra szorul.

H.A SZABADSÁGELVONÁS IDŐTARTAMA

Ön letartóztatását követően legfeljebb … [a hatóság írja be a megfelelő számú órát/napot] tartható fogva.

Az említett időtartam lejártát követően Önt vagy szabadlábra kell helyezni, vagy egy bírónak meg kell hallgatnia, aki további őrizetéről dönt.Kérjen tájékoztatást ügyvédjétől vagy a bírótól a letartóztatás kifogásolásának, az őrizet felülvizsgálatának vagy az ideiglenes szabadlábra helyezés kérelmének lehetőségeiről.

Forrás: europa.eu