ÖSSZEFOGÁS A DEMOKRÁCIÁÉRT FELHÍVÁS

Szerkesztőségünket felkérték az ÖSSZEFOGÁS  A  DEMOKRÁCIÁÉRT  FELHÍVÁS közzétételére.

 

 

 

ÖSSZEFOGÁS  A  DEMOKRÁCIÁÉRT  FELHÍVÁS

Alulírottak, tapasztalva hazánkban az antidemokratikus törekvések elterjedését, átérezve a haladást kívánók felelősségét a hazai demokrácia erősítésében, az alábbi felhívást tesszük közzé.

Abban reménykedünk, hogy a huszadik század diktatúráinak évtizedei ráébresztették honfitársaink többségét, hogy hazánk előrehaladása kizárólag demokratikus körülmények között lehetséges, és csakis ily módon tudunk az európai közösség teljes jogú tagja lenni.

Olyan változások és változtatások tanúi vagyunk napjainkban, amelyek veszélyeztetik demokráciánkat. A körülöttünk élők egy részét gyakran a tudatlanság tartja vakságban. Az emberiség anyagi fejlődése ellenére gyakran győzedelmeskedik a hamisság  és az erőszak  a jog , a szabadság és a józan ész fölött, melynek a diktatúrák fanatizmusa, az igazságtalanságok és az előítéletek okozta tisztánlátás hiánya a kiváltója. Manapság így történik ez hazánkban is, hiszen egyre támogatottabbak a szélsőjobbos eszmék, terjedőben van az antidemokratikus meggyőződés.

A demokrácia hívei nem fogadhatják el a magyar köztársaság hagyományait és a demokráciát veszélyeztető káros jelenségeket, amelyeknek hazánkban tanúi vagyunk!

A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (a MEASZ) ezért döntött úgy, hogy a szövetség támogatóinak segítségével felhívással forduljon a magyar társadalomhoz.

Az ÖSSZEFOGÁS A DEMOKRÁCIÁÉRT FELHÍVÁS aláírói kifejezésre kívánják juttatni a demokrácia iránti elkötelezettségüket, ha szükséges tiltakozásukat, és vállalják, hogy megteszik a változtatás érdekében szükséges lépéseket. Mindannyiunk közös érdeke, hogy hazánkban demokratikus körülmények között élhessünk és dolgozhassunk, ezért fontos, hogy hazánk kormánya és az általunk megválasztott képviselők a parlamentben és az önkormányzatokban a köz megelégedésére tevékenykedjenek.

A demokrácia szellemiségének megőrzése, nem jobb- vagy baloldaliság kérdése, ezért az aláírók sorába mindenkit várunk, aki úgy gondolja, hogy számára rendkívül fontos, hogy Magyarországon egyre magasabb színvonalú demokrácia legyen, amely az egyén minél élhetőbb életét, emberi értékeinek kibontakozását, szűkebb-tágabb közössége harmonikus létét szolgálja.

Aki szeretne csatlakozni az ÖSSZEFOGÁS A DEMOKRÁCIÁÉRT FELHÍVÁSHOZ,
kérjük, hogy csatlakozási nyilatkozatát (olvasható nevével, lakcímével, foglalkozása megnevezésével) aláírva, juttassa el a MEASZ címére: measz@chello.hu vagy  1081 Budapest, Népszínház u. 27.

Kelt Budapesten, a magyar haladást szolgáló 1848-as forradalom 163. évfordulóján

Az Összefogás a Demokráciáért Felhívás elindítói:

Hanti Vilmos pedagógus, a MEASZ elnöke,
Pál Gizella Radnóti-díjas, a MEASZ alelnöke,
Andrassew Iván Radnóti-díjas újságíró,
Balogh István a Gyermekrák Alapítvány elnöke,
Barát Tamás újságíró,
Dési János Radnóti -díjas újságíró,
Földes Anna Radnóti-díjas újságíró,
Hegedűs D. Géza Radnóti-díjas színművész-rendező,
Iványi Gábor Radnóti-díjas lelkész,
Márton László Radnóti-díjas író,
Ormos Mária Radnóti-díjas történész,
Ranschburg Jenő Radnóti-díjas pszichológus,
Szemes Györgyné, az auschwitzi 23 056. számú egykori fogoly,
Vámos Tibor Radnóti-díjas akadémikus.

 


AZ  ÖSSZEFOGÁS A DEMOKRÁCIÁÉRT FELHÍVÁSÁNAK CSATLAKOZÁSI NYILATKOZATA


Alulírott kijelentem, hogy csatlakozni szeretnék az ÖSSZEFOGÁS A DEMOKRÁCIÁÉRT FELHÍVÁSHOZ

Számomra rendkívül fontos, hogy Magyarországon  egyre magasabb színvonalú demokrácia legyen, amely az egyén minél élhetőbb életét, emberi értékeinek kibontakozását szolgálja.

Számomra az antifasiszta értékek meghatározók, elítélem a rasszizmust, az antiszemitizmust, valamint a mindenféle kisebbség elleni gyűlöletkeltést.

Az ÖSSZEFOGÁS A DEMOKRÁCIÁÉRT FELHÍVÁSHOZ történő csatlakozásommal, szeretném kinyilvánítani, hogy a huszonegyedik században, a múlt század világégései után számomra elképzelhetetlen, hogy visszatérjen a diktatúra bármely formája.

Ezért csatlakozni szeretnék a MEASZ által útjára indított ÖSSZEFOGÁS A DEMOKRÁCIÁÉRT FELHÍVÁSHOZ,  hogy ily módon, minden tevékenységemmel támogassam a demokrácia hazai fejlesztését, a diktatúrák elleni fellépést, az  antifasiszta megnyilvánulásokat, a rasszizmussal, az antiszemitizmussal és a mindenfajta kirekesztéssel szembeni fellépést.

Budapest 2011. ……………

Olvasható név:

Foglalkozás.

Születési év:

Email-cím:

Lakcím:

Aláírás:

 

 

(A felhívást és a csatlakozási nyilatkozatot lapunk, Társadalmi Célú Tájékoztatásként közli.)