Pályázat a 2013-as Civil Licit fenntarthatósági árverésen való részvételre

A Civil Licit Alapítvány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel együttműködésben 2013-ban is pályázatot hirdet civil szervezetek számára a 2013. novemberi Civil Licit fenntarthatósági árverésen való részvételre.

 

 

 

A Civil Licit 2013 és a pályázat célja

A Civil Licit célja, hogy a for-profit szféra szereplői megismerhessék a civil szektor legjobb CSR szolgáltatásait, és egy árverés keretében meg is vásárolhassák azokat. A pályázat célja, hogy a civil szervezetek részvételi jogot nyerjenek a rendezvényre.

Pályázók köre
A pályázaton azon civil szervezetek vehetnek részt, amelyek megfelelnek az alábbi két feltétel egyikének.

 • Azok a szervezetek, amelyek az alábbi fejlesztési programok bármelyikének forrásaiból támogatott nyertes és megvalósított, vagy legalább a megvalósítás félidején túl lévő pályázattal rendelkeznek főpályázó projektgazdaként vagy konzorciumi partnerként: HEFOP, ROP, GVOP, KIOP, TÁMOP, TIOP, KMOP, ÉMOP, ÉAOP, DAOP, DDOP, KDOP, NYDOP, ÁROP, EKOP, KEOP, KÖZOP, GOP, EQUAL Közösségi Kezdeményezés, INTERREG, ETE, Norvég Alap és Svájci Együttműködés.
 • Azok a civil szervezetek, amelyek az elmúlt öt évben és/vagy forprofit szektorból kapott támogatásból megvalósítottak társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos projektet. A referencia igazolására a jelentkezési adatlap szolgál.

 

A Civil Licit 2013 időpontja: 2013. november 12.

Pályázni lehet vállalatoknak nyújtandó CSR programokkal, környezetvédelmi, esélyegyenlőségi projektekkel. Egy civil szervezet maximum két pályázatot adhat be, de egy civil szervezet csak egy szolgáltatással indulhat a Civil Liciten.

Pályázni olyan szolgáltatásokkal lehet, amelyek a társadalmi vagy környezeti fenntarthatóságot szolgálják, és amelyeket a pályázó civil szervezet a vásárló vállalattal közösen valósít meg. Ezek lehetnek érzékenyítő tréningek, önkéntes programok, családi napok, ismeretterjesztést, tanácsadást szolgáló projektek.

A szolgáltatások kikiáltási ára minimum 50.000 Ft, maximum 450.000 Ft lehet.

Milyen témájú szolgáltatásokkal lehet pályázni?

 • Környezetvédelem, zöld munkahely programok
 • Energiahatékonyság
 • Befogadó munkahely programok: hátrányos helyzetűek és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását elősegítő programok
 • Családbarát munkahely kialakítása, magánélet és a munkahelyi feladatok összehangolása
 • Munkahelyi esélyegyenlőség megteremtése
 • Fogyatékos személyek integrációja
 • Hátrányos helyzetűek és romák felzárkóztatása, esélyegyenlősége
 • Egészségmegőrzés, egészség-fejlesztés, egészséges életmódra nevelés
 • Mélyszegénység, éhezés megszüntetése
 • A társadalom ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztése (pl. gazdasági, pénzügyi ismeretek, digitális kompetencia, a tanulás tanulása)
 • Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok

A szolgáltatások lehetséges típusai

 • Önkéntes munka
 • Képzés, tréning
 • Családi nap, vállalati rendezvény
 • Tanácsadás
 • Ismeretterjesztés
 • Egyéb

Milyen szolgáltatás kidolgozását várjuk?

A szolgáltatás segítse elő egy vállalatnál a következő elemek közül minél többet

 • esélyegyenlőségi, fenntarthatósági feladatok, kötelezettségek ellátása
 • vállalati belső kommunikáció javítása
 • dolgozói lojalitás, munkahelyi közösség erősítése
 • dolgozók motiváltságának, elköteleződésének és hatékonyságának növelése
 • befogadói-elfogadói attitűd erősítése
 • dolgozói nyitottság építése a társadalmi feladatok iránt
 • környezettudatos szemlélet kialakítása a dolgozók körében és a vállalat működésében
 • társadalmi kommunikáció, társadalmi párbeszéd kialakítása és fenntartsa
 • vállalati pozitív imázsépítés, a vállalat megbecsülésének növelése
 • HR-folyamatok segítése: toborzás elősegítése, fluktuáció csökkentése, új munkavállalók beilleszkedése
 • a válsághelyzetek könnyebb kezelése
 • innováció elősegítése
 • a team-munka hatékonyságának növelése, a koordináció költségeinek csökkentése
 • a dolgozói kompetenciák fejlesztése, kiemelten: szociális és személyközi kompetenciák (együttműködési készség, csoportmunka, kommunikáció, empátia, önállóság, döntési képesség, felelősségvállalás, konfliktuskezelés)

A Civil Licit Alapítvány vállalatok körében elvégzett kutatásai alapján a for-profit szervezetek a következő témakörökben folytatnak CSR, esélyegyenlőség, fenntarthatósági tevékenységet, és keresnek ezekhez civil partnereket.

 • Környezetvédelem, káros környezeti hatások mérséklése
 • Klímastratégia
 • Víztisztaság, vízgazdálkodás
 • Hulladékgazdálkodás
 • Önkéntesség
 • Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
 • Csapatépítő tréningek
 • Családi napok
 • Oktatás támogatása
 • Pénzügyi kultúra oktatása
 • Tehetségtámogató programok
 • Civil edukáció
 • Fogyatékos integráció
 • Munkavállalók elégedettsége, jólléte
 • Munkahelyi egészségmegőrzés
 • Helyi közösségek támogatása, vidéki programok támogatása
 • Fogyasztóvédelmi programok
 • Felelős alkoholfogyasztás
 • Munka-család egyensúly programok
 • Fair trade kereskedelem
 • Tudatos vásárlás

A pályázat benyújtása Határidő: 2013. július 9. 18 óra

További információk ide kattintva elérhetők.

Forrás: PályázatMenedzser.hu