PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dr. Szegő Tamás-díj

A Dr. Szegő Tamás-díj Alapítvány ösztöndíjban részesít évente egy 30 év alatti újságírót, (aki 2012. december 31-ig tölti be 30. életévét) – az írott vagy az elektronikus média bármely területén – aki publikációiban kiállt az elesettekért, az érdekeik érvényesítésére képtelenekért. Lapunk közli a pályázati felhívás szövegét.

A díjra minden újságíró pályázhat saját munkájával – szöveg, fotó, mozgókép, hang – egyénileg. Indoklással és a megjelent művekkel javaslatot tehet egy-egy szerkesztőség, osztály, közösség, a MÚOSZ bármelyik szakosztálya, valamint az illető főszerkesztője is.

Pályázni a 2011. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között a nyomtatott sajtóban, az interneten megjelent egyes cikkekkel, fotóriportokkal, rádióban vagy televízióban elhangzott műsorok felvételével és sorozatokkal lehet. Egy pályázó legfeljebb három önálló művel jelentkezhet.

A pályázatokat (szakmai életrajzzal és személyi adatokkal: születési év, hó nap, lakcím, értesítési cím, e-mail cím, telefonszám) 2012. szeptember 3-ig kérjük a kisstimi@muosz.hu e-mail címre elküldeni. A pályázatok mellékleteit elektronikus formában kérjük, rádió és tv-produkció esetén egy tárhely, archívum, honlap linkjét nevezzék meg. (Abban az esetben, ha e-mailen nem lehetséges továbbítani – a szakmai életrajzot, a cikkek fénymásolatait nyolc példányban, DVD-t, CD-t, kazettát, stb. nyolc, a fotókat három
példányban – a MÚOSZ titkárságára szíveskedjenek eljuttatni – MÚOSZ – Szegő Tamás Díj –
1064 Budapest, Vörösmarty utca 64./a.

A díj átadására 2012. szeptember 28-án, Szegő Tamás születésnapja előtti pénteken kerül sor.

A díjazott az alapítvány 100.000.-Ft összegű ösztöndíját nyeri el.
A díj és a vele járó ösztöndíj odaítéléséről a kuratórium dönt.

Andrassew Iván
kuratóriumi elnök