„Pr-szakértő” szakmai továbbképzés

2011. február 15-ig lehet jelentkezni a BGF „Pr-szakértő” szakmai továbbképzésére!

 

 

A szakmai továbbképzés a kommunikációs vezetői, pr-főnöki, azaz a szakterületet irányító beosztás és funkció szakmai (elméleti és gyakorlati) ismereteire fókuszál, azaz, a GA világszabvány-ajánlásán alapuló stratégiai tervezésre, a hírnévmenedzsment és a CSR, az issue management és a public affairs szakkérdéseire szorítkozik.

Felvételi feltételek: A jelentkezőnek rendelkeznie kell bármely képzési területen felsőoktatási alapképzésben szerzett oklevéllel (BA, BSc.), illetve főiskolai vagy egyetemi oklevéllel.

Tanulmányi követelmények: az egyes tantárgyakat gyakorlati jegy vagy vizsga zárja. A követelmények sikeres teljesítését követően a hallgatók szakdolgozatot készítenek, azt megvédik, és záróvizsgát tesznek.

A szakképzés költségtérítéses, a tandíj összege 198.000.- Ft./félév

A képzés alkalmazkodik a továbbképzésen résztvevő hallgatók elfoglaltságához, két féléves szakképzés első félévében a képzési idő 10 alkalom/félév, második félévében 7 alkalom/félév, kéthetente péntek délutánonként, illetve szombatonként (9.30 – 16.00 óra között) történik.

Jelentkezni lehet: e-mailen ( Bodor.Istvanne@kkfk.bgf ), vagy személyesen, a hallgatói információs szolgálatnál. A jelentkezési lap letölthető a főiskola honlapjáról: http://www.kkf.hu/, illetve beszerezhető személyesen a BGF Külkereskedelmi Kar oktatási épületében (1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24. K épület földszint, hallgatói információs szolgálat).

A jelentkezési laphoz csatolni szükséges a felsőfokú végzettségét tanúsító oklevél másolatát.
A továbbképzés során megszerezhető szakértői képzettség: a 10/2006 (IX. 25) OKM rendelet szerint „Public relations szakértő, szóvivő”.

Forrás: MPRSZ