PUBLIC AFFAIRS – CERP TAMPEREI CHARTA

A public affairs tevékenység során minden pr-szakember az Európai Public Relations Konföderáció (CERP), és Európa nemzeti pr-szövetségei által elfogadott Etikai Kódexben foglalt szigorú szabályokhoz és viselkedési normákhoz tartja magát. A public affairs szabályzatát ajánlásként elfogadta: a CERP Európa Tanácsa, 1991. október 19-én, Tamperében

PUBLIC AFFAIRS – CERP TAMPEREI CHARTA Szabályai:

1. A public affairs szakembert munkája során a következõ tulajdonságok jellemzik: őszinteség, intellektuális integritás és lojalitás.

2. A szakember nem használ olyan kommentárokat, illetve információkat, amelyek – ismeretei, vagy sejtése szerint – nem igazak, illetve félrevezetõk.

3. A PA-tevékenységnek mindig nyilvánosság előtt kell zajlani.

4. Mindig visszakereshetõ, tiszta forrásokkal kell rendelkezni, és soha senki nem vezethetõ félre.

5. A szakembernek munkája során teljes diszkrécióval kell viseltetnie.

6. Teljes mértékben tisztelnie kell a szakmai bizalmat.

7. Tilos elmondania, vagy megfelelő engedély nélkül felhasználnia bármilyen olyan információt, amelyet korábbi, jelenlegi illetve potenciális ügyfelei, illetve munkáltatói bíztak rá.

8. A közvélemény, illetve annak képviselőinek bármilyen csekély félrevezetésére irányuló törekvés szigorúan tilos. Minden információt teljesen ingyen kell szolgáltatnia, ellenszolgáltatásként semmilyen fizetési mód nem megengedett.

9. A pa-szakembernek tiszteletben kell tartania a civil szervezetek, testületek és parlament belső szabályait.

10. Megértéssel kell viseltetnie a köztisztviselők speciális feladataival szemben.

11. Mind a közvetlen, mind az áttételes vesztegetés szigorúan tilos.

12. Az általánosan elfogadott mértékű figyelmességeken kívül, ajándék adása szigorúan tilos.

13. Tilos kormánytisztviselőket és köztisztviselőket konzultációs célok érdekében szerződtetni, ha a konzultáció bármilyen konfliktushoz vezethet, illetve a tisztviselő hatáskörét érinti.

14. Semmilyen pénzösszeget nem lehet köztisztviselőnek és kormánytisztviselőnek közvetlenül, vagy akár áttételesen felajánlani, beígérni, kifizetni vagy kölcsönözni.

15. Semmilyen ajándékot, illetve összeget nem lehet közvetlenül, vagy indirekt módon felajánlani köztisztviselõnek, kormánytisztviselőnek vagy szervezetnek, amelyben az adott személynek bármilyen anyagi érdekeltsége van.

16. Minden ajándékok, illetve kifizetett összeg illegális, ha azzal a céllal került kifizetésre, hogy egy adott döntést befolyásoljanak, vagy a személyt a hivatali munkaköri hatalmával való visszaélésre buzdítsák.

17. Semmilyen összeggel vagy egyéb hozzájárulással nem lehet közvetlenül, vagy indirekt módon politikai pártokat, csoportosulásokat, vagy politikusokat támogatni.