"A megváltozott munkaképességű emberekhez pozitív imázs kapcsolódjon"

Lapunk rendszeresen beszámol különböző – elsősorban civil – szervezetekről, azok kommunikációjáról. Azt gondoljuk ugyanis, hogy a pozitív példa erejével segíthetünk másoknak a hatékonyabb működésben, a jobb kommunikáció kialakításában. Most egy olyan alapítványt szeretnénk bemutatni, amely azon munkálkodik, hogy a megváltozott munkaképességű emberekhez ne negatív, hanem pozitív imázs kapcsolódjon. Ez a miskolci Szimbiózis Alapítvány.

A Szimbiózis Alapítvány 1999 végén jött létre. Az Alapítvány olyan sérült emberek oktatását, nevelését, társadalmi integrációját támogatja, akik hátrányos helyzetükből, önerőből képtelenek kikerülni, így külső segítségre szorulnak.

Az alapítvány elsősorban autizmussal élő, értelmileg és halmozottan akadályozott személyekkel foglalkozik, akik tartós „szimbiotikus” támogatást igényelnek.Az alapítvány célja az ellátott sérültek életviteli minőségének javítása.
Az alapítvány szakmai koncepciója a szükségletekre fókuszál, a társadalmi integráció keretei közötti kapcsolat jegyében szerveződik, s fő támpontjait a normalizációs és participációs elv adja.

A Szimbiózis Alapítvány működési területe:
•    Szociális ellátás: 40 fős nappali intézmény és lakóotthonok (2 x 14 fős) működtetése, speciális szállító /támogató szolgáltatások fenntartása.
•    Foglalkoztatás: védő- és tranzit foglalkoztatás, valamint nyílt munkaerő-piaci kivezetés. Foglalkoztatási rendszerünk, mely reális karrierlehetőséget biztosít a fogyatékkal élők számára nemzetközi elismerésnek örvend.
•    Rehabilitáció: különféle terápiák, speciális sport tevékenységek (úszás, hippoterápia, para- bike, tánc, életvezetési tanácsadás, stb.) szabadidős tevékenységek, képzések, önérdek-érvényesítés biztosítása.
•    Társadalmi tevékenység: önkéntesek fogadása (hazai és EVS/ European Voluntary Service), kiterjedt helyi, országos és nemzetközi hálózati aktivitás, érdekérvényesítés, közösségi programok megvalósítása.

Az alapítvány ismertetőjében magukról így írnak: “A Szimbiózis Alapítványnak 125 munkatársa van. Ezeknek a munkatársaknak a célja olyan működőképes rendszer kiépítése, ahol a sérültek önálló, vagy részben önálló életvitelre tudnak berendezkedni. Az alapítvány minden munkatársa nagy hangsúlyt fektet a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztésére.

Mára elmondható, hogy a megfelelő és elhivatott szakemberekből áll szervezetünk munkaközössége. Alapítványunk szervezeti struktúrája egymást segítő és kiegészítő egységekből áll. Ennek előnye, hogy rugalmasan és hamar képes alkalmazkodni a bekövetkező változásokhoz. Éves szinten több mint 300 sérült személy veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Szakmai és emberi küldetésünk, hogy megteremtsük a fogyatékkal élők szociális környezetének lehetőségeit az együttműködésre, az egyenrangú kommunikációra, az interakciók létrejöttére.”

Szimbiózis Alapítvány az elmúlt néhány évben robbanásszerű fejlődésen ment keresztül. A Szimbiózis Alapítvány négy telephelyen működik. Székhelye Miskolc belvárosához közel található. A miskolci Augusztus 20. u. 12. sz. alatti volt étteremből kialakított épületben működik az integrált Támogató Szolgálat központja, mely több kistérség speciális szállítási és személyi segítési igényeit hangolja egybe. Ugyanitt található a Nemzetközi Kapcsolattartó és EVS önkéntes iroda, a Projektközpont és a gazdasági iroda.

Egy másik székhelyen a belvárosi irodában működik a Támogatott Foglalkoztatás© Szolgáltatás, mely ingyenes mind a sérült személyek, mind a befogadó munkahelyek részére. Ebből a központból évente átlagosan 25-30 fő kerül ki a munkaerő-piacra.

Az alapítvány Habilitációs központja Miskolcon, a Martin-kertvárosi részben, egy volt iskola épületében működik. Annak átalakításával és hozzáépítéssel létrejött egy 40 fős fogyatékosok nappali ellátását és 14 fős lakóotthonát szolgáló intézmény, amely helyet ad az alapítvány terápiás/rehabilitációs szociális intézményi foglalkoztatójának. Itt működik az alapítvány speciális tánckara is, amelyik előadásaival már külföldön is sikeresen bemutatkozott. Ugyanebben az épületben működik havonta egyszer speciális diszkó, a sorstársklub, és a sérült dolgozók klubja is.

Miskolcon, a Diósgyőri városrészben, a Bükk keleti kapujánál elhelyezkedő baráthegyi 5 hektáros területen már több éve folyik fejlesztő munka, a Baráthegyi Rehabilitációs Majorságban. Itt, az öko- parkban szélkerék húzza fel a vizet a kútból, a kerti tó, fóliasátor, üvegház mellett istálló (kecske, szamár, ló) és manufaktúra található, ahol természetesen fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek dolgoznak. Nyáron itt táboroznak, míg a tanév idején speciális iskolák részére tankerti gyakorlatot biztosít az alapitványnak ez az intézménye. Már több éve szerveznek itt betanító jellegű képzéseket fogyatékossággal élők részére (pl. biotermesztő-, parkgondozó, gyógy-és dísznövénytermesztő, gyertyaöntő, famegmunkáló, térkő-gyártó). 2009-ben megvalósult egy 14 fős lakóotthon is, melynek tetőterében működik az alapítvány erdei iskolája.
A 2010 évben az alapítvány nagy sikereként könyvelték el a Turizmus Korlátok Nélkül c. országos programot, amelynek kertén belül 48 fogyatékossággal élőt nevelő és mélyszegénységben élő család egy-egy heti ingyenes kikapcsolódását biztosították Baráthegyi Rehabilitációs Majorságban.

Az alapítvány munkatársai azért dolgoznak, hogy az autizmussal élők, értelmi- és halmozottan sérültek, megváltozott munkaképességűek érdekeit a társadalmi igényekkel összhangba hozza. Céltudatosan tevékenykednek azon, hogy a társadalomban kialakult negatív képet, a negatív diszkriminációt csökkenthessék és, hogy az teljesen megszüntethető legyen. Az alapítvány azon munkálkodik, hogy a megváltozott munkaképességű emberekhez ne negatív, hanem pozitív imázs kapcsolódjon. Ezt többek között azzal is megpróbálják elérni, hogy a foglalkoztatásokba bevonják a sérült személyeket körülvevő, életterületüket alkotó és meghatározó mikro- és makro-közösségeket.

Az alapítvány tevékenységével és forrásaival kapcsolatosan a következőket írják magukról: „hasonló komplex hazai szolgáltatási egységről nincsen tudomásunk. Működési koncepció
nkat külföldi példák alapján (spanyol, osztrák, ír) alakítottuk ki, akik tapasztalatait az elmúlt években bonyolított EU-s pályázatok kapcsán sikerült adaptálnunk. Szolgáltatásaink, és programjaink iránti érdeklődést jellemzi, hogy jelentős várakozási listát vagyunk kénytelen alkalmazni, amelyet csak hosszú távon tudunk csökkenteni.
Mindezen tevékenységeinket:
•    szolgáltatásaink bevételéből (termék értékesítés, erdei iskola, állattartás) 10%,
•    állami normatívából (nappali ellátó, lakóotthonos, szociális foglalkoztatás) 40%,
•    és pályázati forrásokból 50%
valósítjuk meg.”

Az alapítvány, hasonlóan a magyarországi civil szervezetekhez forráshiánnyal küzd. Ezért keresi mindazok támogatását, akik az alapítvány céljaival azonosulni tudnak.
Szerkesztőségünk véleménye: „Megismertünk egy magyarországi alapítványt, amelyről  úgy tatjuk, hogy méltó a támogatásra.”

 

Szerkesztőségünk ennek a cikknek a megjelentetésével támogatja a Szimbiózis Alapítványt.