A public relations meghatározása

„A public relations tevékenység egyenlő a demokratikus társadalmakban működő szervezetek és környezetük közötti – hosszútávra tervezett – kétirányú kommunikáció tudatos megteremtésével, irányításával, szervezésével.

A public relations a kölcsönös előnyökön alapuló kommunikáció tudatos megszervezése.
A public relations célja és feladata, hogy elősegítse az egyének, a csoportok, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat, a megértést és a bizalom kialakulását.

Beszélj a környezeteddel arról,
–    amit megtettél, megteszel, vagy tenni akarsz,
–    mondd el nekik céljaidat,
–    a tájékoztatás útján vond be őket tevékenységed alakításába.

A public relations művészet és tudomány, a bizalomépítés művészete és tudománya.

A public relations feltételezi a demokráciát, a demokrácia feltételezi a public relationst!”

(Barát Tamás)