SZAKMAI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

A MÚOSZ Etikai Bizottsága szakmai-etikai állásfoglalása az összeférhetetlenség kérdésében

ÁLLÁSFOGLALÁS

A MÚOSZ Etikai Bizottsága, a MÚOSZ választott tisztségviselői választás összeférhetetlensége kérdéskörében, etikai szempontból megvizsgálta és megvitatta a MÚOSZ érvényben lévő Alapszabályát és a tervezett SZMSZ-t. Ennek alapján azt javasolja a MÚOSZ Küldött-közgyűlésének, hogy a MÚOSZ választott tisztségei közötti összeférhetetlenség kérdését a következő módon rendezze:

Az etikai bizottság és a felügyelő bizottság tagjai egyéb választott tisztséget az egyesületen belül nem viselhetnek. Ez alól kivétel a Küldött-közgyűlésre történő küldöttválasztás, valamint a MUOSZ különböző szervezeteiben betöltött tiszteletbeli funkció.

Indokolás:

A MÚOSZ etikai bizottsága és felügyelő bizottsága munkája során olyan kérdéseket kell, hogy megvizsgáljon, és kell, hogy állást foglaljon, amelyek esetében felmerülhetne a gyanú, hogy bizonyos érdekeket érvényesítenek, amennyiben tagjai a MÚOSZ-on belüli más tisztségeket is betöltenének.
Az MÚOSZ Etikai Bizottsága etikai szempontból aggályosnak tartaná, ha bármely tagja más tisztségéből adódóan befolyásolás alá kerülne.

Az összeférhetetlenség kimondásának célja, hogy aki az etikai bizottság és a felügyelő bizottság tagja, azt a személyt, távol tartani olyan helyzetektől s állapotoktól, amelyek az tisztség kellő betöltését akadályozná, a szükségszerű bizalmat csökkenteni alkalmas.

Az etikai bizottság és a felügyelő bizottság tagjai azonban megválaszthatók a Küldött-közgyűlés küldötteinek, hogy a teljes tagság előtt képviselni tudják az szükséges, a felelősségi körükbe tartozó normákat.

Az Etikai Bizottság azt javasolja, hogy amennyiben ez lehetséges, akkor az összeférhetetlenség kérdése kerüljön vissza az Alapszabályba. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az Etikai Bizottság javasolja, hogy a március 31.-i Küldött-közgyűlésen elfogadásra kerülő SZMSZ rendezze ezt a kérdést.

Budapest 2012.02.19.

MÚOSZ ETIKAI BIZOTTSÁGA