SZÓ, SZÓ, SZÓ – DE A VELEJE?

A CCO Magazin - a kommunikációs szakemberek lapja egy szakcikkre szeretné olvasói figyelmét felhívni. A JEL-KÉP Magazin 2015/2. számában megjelent Bőhm Kornélnak, az MPRSZ Kríziskommunikációs Szakosztálya elnökének, a Spindoc Kommunikációs Hálózat vezetőjének szakcikke,"SZÓ,  SZÓ, SZÓ – DE A VELEJE?" címmel. A szakpublikáció témája "a szómágia használata a közbeszédben és a kríziskommunikációban."A CCO Magazin – a kommunikációs szakemberek lapja egy szakcikkre szeretné olvasói figyelmét felhívni. A JEL-KÉP Magazin 2015/2. számában megjelent Bőhm Kornélnak, az MPRSZ Kríziskommunikációs Szakosztálya elnökének, a Spindoc Kommunikációs Hálózat vezetőjének szakcikke,“SZÓ,  SZÓ, SZÓ – DE A VELEJE?” címmel. A szakpublikáció témája “a szómágia használata a közbeszédben és a kríziskommunikációban.”

 

 

 

 

A pubikáció összefoglalója:

A  nyilvánosan  folytatott kommunikációban  bevett  gyakorlat,  hogy  a  diskurzusban  eltérő érdekekkel  rendelkező  szereplők  megpróbálnak  pozíciót  foglalni  maguk  számára,  kísérletet tesznek arra, hogy már a szóhasználatban is előrefeszítsék, hogy a bírálók szemében ki legyen a  pozitív,  illetve  a  negatív  szereplő.  A  politikai  kommunikációban  és  a  vállalati kríziskommunikációban  egyaránt  kulcsfontosságú  tényező,  hogy  melyik  fél  szóhasználatát, fogalomkészletét  fogadják  el,  használják  a  vitatkozó  felek.  A  jól  eltalált,  és  a  másik  félre sikeresen ráerőltetett megnevezés – használat pusztán az általa keltett asszociációk segítségével képesek befolyásolni a vita kimenetelét.
A gyakorlati szempontokban jártas szakértők emiatt a kipattanó,  vagy  várhatóan  kipattanó  ügyeket  már  a  nulladik  pillanatban megpróbálják  az általuk  képviselt  fél  számára  kedvező  módon  elnevezni,  az  ügyet  keretbe  helyezni,  hogy  a későbbiekben  hatékonyan  tudják  a  közéleti  diskurzust  tematizálni.  A  szómágiának  nevezett eljárás  egyértelműen  a  manipuláció – itt  nem  negatív  kontextus ban  használatos – eszköztárába tartozik. Az amerikai szakirodalomban és a mindennapi valóságban egyaránt az ügyek  szóhasználatának  megválasztása,  megváltoztatása,  ezáltal  az  egyes  ügyek  beállítása, asszociációs körének befolyásolása speciális gyakorlati tudással rendelkező kommunikációs szakértők, az ún. spin doktorok hatáskörébe tartozik.

A cikkben releváns hazai és nemzetközi példák  segítségével  mutatom  be  a  szómág ia  eszköztárának  működését,  és megvizsgálom, lehetséges-e valamiféle tipizálást létrehozni, egyfajta szabályszerűséget megállapítani, hogy mikor, milyen körülmények együttállása során, milyen módon lehet sikeres ez az eszköz, és mikor tűnik kevésbé sikerültnek a módszer alkalmazása.

A teljes publikáció a SPINDOC oldalán a Tudományos publikációk között megtalálható, ide kattintva elolvasható.