Tizenéves tudósok, huszonéves vállalkozók: felavatták a Junior Templeton Fellow-kat

A tehetségazonosító és tehetséggazdagító Magyar Templeton Program 2015. szeptember 15-i indulása után újabb, fontos állomásához érkezett: március 12-én, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében ünnepélyes keretek között felavatták az első magyar Junior Templeton Fellow-kat.A tehetségazonosító és tehetséggazdagító Magyar Templeton Program 2015. szeptember 15-i indulása után újabb, fontos állomásához érkezett: március 12-én, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében ünnepélyes keretek között felavatták az első magyar Junior Templeton Fellow-kat.

Az avatást megelőző időszakban közel 20 000 jelentkező próbálta ki magát a fiatal kognitív (megismerő folyamatokban, gondolkodásban kiváló) tehetségek felkutatását és támogatását célzó program beválogatási folyamatában. A többkörös, komplex vizsgálatsorozat eredményeként 315 fiatal került be a Junior Templeton Fellow-k közé, akikre egyéves, személyre szabott és széles körű tehetséggazdagító folyamat vár. Az átütő kognitív képességekkel bíró tehetségek közül 217 a 10-19 éves és 98 a 20-29 éves korosztályból kerül ki.

Az elmúlt 2 hónap során a tehetségek egyéni mélyinterjúkon vettek részt, amelyek 35 független pszichológus szakértő bevonásával zajlottak országszerte.

“A beválogatási módszertanunk első igazi nagy megmérettetése volt ez az állomás. Komoly eredménynek érezzük a pszichológus kollégák visszaigazolását, hogy igazán kivételes és motivált fiatalokat sikerült azonosítanunk” – mondta Péter-Szarka Szilvia, a Magyar Templeton Program szakmai vezetője.

Számos izgalmas és jövőbe mutató tehetségterület bizonyult népszerűnek a fiatalok körében. Kiemelkedően magas az érdeklődés az orvostudomány különböző területei, a nanofizika és kvantumfizika, a biotechnológia, a bionika, a mesterséges intelligencia és a robotika iránt, de olyan, klasszikusabbnak számító tudományágak is szerepelnek az élmezőnyben, mint a matematika, a közgazdaságtan, a pszichológia és a jogtudomány.

A jelentkezők számára hozzáadott értékkel bírt, hogy a tesztek kiértékelésénél egyéni, szöveges visszajelzést kaptak a teljesítményükről és arról, hogy mely területeken, illetve hogyan lenne érdemes fejlődniük. Ezt a fajta, minőségi megközelítésű visszajelzést határozottan inspirálónak és támogatónak találták az iskolai osztályzatokhoz szokott pályázók. Az interjúzó fiatalok kiemelték annak a fontosságát, hogy az interjúkon elmondhatták a terveiket, véleményüket és kéréseiket a jövőre vonatkozóan: “Mintha egy jótündér ült volna előttem, és lehetett volna 3 kívánságom” – mondta az egyik jelentkező.

Meglepő eredmények

A program beválogatási folyamatának egyik fontos tanulsága, hogy az IQ teszteken mért eredmények alapján egy a jelentkezők között átlagosnak számító 17-18 éves fiatal jobban teljesített, mint a teljes népesség 63 százaléka. A 20-29 éves korosztályban a beválogatottak 39 százalékánál mértek 140 feletti intelligenciahányadost, amellyel az emberiség mindössze 0,5 százaléka rendelkezik.

A legtöbb tesztkitöltő – mintegy 4000 fő – budapesti, de Pest megyéből 2000, Hajdú-Bihar megyéből pedig 1000 pályázó adta le jelentkezését, ami országos viszonylatban kiemelkedő eredmény. A tapasztalatok alapján a jelentkezők számában a tehetségek aktivitása mellett az is megmutatkozik, hogy egy adott városban mennyire hatékony tehetséggondozó munka zajlik. Hajdúböszörményből és Tiszaújvárosból például felülreprezentált volt a jelentkezők száma a városi lakosok arányához viszonyítva. A korosztályok tekintetében a legtöbb érdeklődő a 17 évesek közül került ki.

Tehetségek a világ minden tájáról

A Magyar Templeton Programban részt vevő tehetségek rendkívül sokfélék, hiszen a kezdeményezés fontos missziója, hogy esélyt adjon minden magyar tehetségnek szociális, gazdasági, kulturális vagy éppen földrajzi helyzetre való megkülönböztetés nélkül. A szervezők külön hangsúlyt fektettek arra, hogy a fiatal, magyar reménységek a világ minden tájáról jelentkezhessenek. Ennek köszönhetően az Amerikai Egyesült Állomokból vagy Kenyából éppúgy bekerültek kiemelkedő magyar tehetségek a programba, mint Erdélyből, a Felvidékről, vagy éppen Székesfehérvárról. A külföldön élő tálentumok hasonló intenzitással lehetnek jelen a programban, mint hazai társaik, hiszen online platformokon tartják majd a kapcsolatot mentoraikkal és a hazai Junior Templeton Fellow közösséggel.

“A Magyar Templeton Program több szempontból is rendkívül jelentős: egyrészt új tehetségazonosítási és tehetséggazdagító módszertant dolgozott ki és bebizonyította, hogy a nemzeti tehetséghálózat segítségével célzottan meg lehet szólítani a kiemelkedő tehetségeket, másrészt erősíti a magyar tehetséggondozás, és ezzel az egész magyarság nemzetközi kapcsolatrendszerét, hírét és tekintélyét” – hangsúlyozta Prof. Csermely Péter, a MATEHETSZ tiszteletbeli elnöke, a Magyar Templeton Program életre hívója.

Következő lépések

A projekt szakmai vezetői az örömteli tanulás fontosságát tűzték ki c&eacute
;lul, amelynek egyik fő szempontja, hogy a Fellow-kat a saját érdeklődésükhöz illeszkedő programok megtalálásában segítsék. A beválogatott fiatalok egy éven keresztül az úgynevezett “csoportfacilitátorok” által vezetett, 8-12 fős miniközösségek tagjaivá válnak. Minden tehetség az érdeklődési körére szabott egyéni haladási tervet kap, ám saját felelőssége és döntése, hogy a lehetőségek közül mely programokkal él majd. Az első 3 hónap a Fellow-k ismerkedési időszakáról szól: amellett, hogy elkezdik a munkát egyéni mentoraikkal, intézménylátogatásokon és workshopokon vehetnek részt. Negyedévente a tehetségeknek alkalmuk nyílik arra, hogy újabb és újabb lehetőségekkel éljenek, és akár újabb területeken próbálják ki magukat.

Az egyéni haladási terv részeként a Junior Templeton Fellow-k többek között különböző képzések, kutatási projektek, ösztöndíjak, tanulmányutak, szakmai-, üzleti-, pályaorientációs tanácsadás közül válogathatnak. Ellátogathatnak példaértékű vállalkozásokhoz, intézményekhez, kutató- és fejlesztőközpontokba, valamint találkozhatnak az érdeklődési területükön sikeres emberekkel is.

“A példaképeknek óriási szerepe van a tehetség kibontakoztatásában. Sokszor elég egy elgondolkodtató mondat, egy jól időzített elismerés vagy egy tanulságos történet a példakép szájából ahhoz, hogy egy fogékony fiatal életpályáját gyümölcsöző irányba terelje. Emellett egyértelműen látszik, hogy a szülők segítsége és pozitív hozzáállása is fontos a fiatalok számára a siker felé vezető úton” – nyilatkozta Szécsi Anikó, a Magyar Templeton Program programmenedzsere.

Társadalmi felelősségvállalás

A program kiemelt jelentőségűnek tartja a társadalmi és személyes felelősségvállalás, valamint az együttműködés kérdését. Fontos szempont, hogy a Fellow-k közössége és a szűkebb csoportok egyaránt az egymásra való odafigyelés, az elfogadás és a konstruktív, építő visszajelzések színhelyei legyenek, amelyek modellként szolgálnak a társadalmi környezetben való viselkedésre. A cél tudatosítani a Fellow-kban képességeik kibontakozásának a társadalomra gyakorolt pozitív hatását. Az egyéni fejlesztések mellett segítséget kapnak abban, hogy tevékenységük eredményes és előre mutató legyen a szűkebb és a tágabb környezetük számára egyaránt, így aktívan részt vehessenek a Föld fenntarthatóságát meghatározó kérdések megoldásában.

A program szakmai stábja hisz abban, hogy a kezdeményezés a hazai üzleti és tudományos élet fejlődésére szolgál, és segíti a jövő sikeres tudósait, üzletembereit és véleményformálóit. A szakértők szerint nem elég, hogy ezek a fiatalok egyenként is tehetségesek, óriási igényük van egy inspiráló, segítő közösségre, ahol együttes erővel nagyszerű dolgokra lehetnek képesek.