Új európai internetes portál a környezetvédelemben

Az EU Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség új eszközöket vezet be a biodiverzitás csökkenése elleni harcban. Az egyik, egy új internetes portál, a  Biológiai Sokféleség Európai Információs Rendszere (BISE), amely egyetlen helyen gyűjti össze az európai biodiverzitással kapcsolatos információkat.

A Zöld Hét konferencia nyitóülésén Brüsszelben két új eszközt mutattak be, amelyek a biodiverzitás csökkenése elleni harcban tesznek hasznos szolgálatot. A Biológiai Sokféleség Európai Információs Rendszere (BISE) egy olyan új internetes portál, amely egyetlen helyen gyűjti össze az európai biodiverzitással kapcsolatos információkat.  http://biodiversity.europa.eu/

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság a politikai döntéshozók számára kidolgozta továbbá a „biodiverzitási alapszintet”, amely átfogó képet nyújt a biodiverzitás mindenkori állapotáról. Az alapszint segítségével nyomon követhető a biológiai sokféleség csökkentésére irányuló erőfeszítések által elért fejlődés, és lehetővé válik a 2010 utáni időszak tendenciáinak kimutatása és mérése.  http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity 

Janez Potočnik, a környezetvédelemért felelős európai biztos„A biológiai sokféleség csökkenése nem elvont elmélet, hanem kézzelfogható valóság – állapította meg Janez Potočnik, a környezetvédelemért felelős európai biztos. – “A jelenlegi állapot pontos leírásával ez a két új fejlesztés segíteni fog abban, hogy újraértelmezzük feladatainkat és új, hatékony intézkedéseket tegyünk a csökkenés megállítására vagy, ha lehetséges, visszafordítására”

Jacqueline McGlade az Európai Környezetvédelmi Ügynökség vezérigazgatója„A kihívás abban rejlik, hogy a BISE alapján és az alapszint révén rendelkezésünkre álló ismereteket és információkat lefordítsuk a hétköznapi ember nyelvére, hogy képesek legyünk mobilizálni a közösségeket és az egyéneket – nyilatkozta Jacqueline McGlade professzorasszony, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség vezérigazgatója. – “Nem is gondolhatunk a biodiverzitás csökkenésének megállítására az emberek bevonása és személyes elkötelezettsége nélkül.”

Alapszint a haladás mérésére

Az egyik gyakran említett ok, amiért Európa mindeddig képtelen volt megálljt parancsolni a biológiai sokféleség csökkenésének, az európai biodiverzitás állapotával kapcsolatos ismeretek hiánya volt. Az alapszint révén megoldható ez a probléma, méghozzá azáltal, hogy a politikai döntéshozók viszonyítási ponttal fognak rendelkezni az európai biodiverzitás állapotának méréséhez.

Az új eszköz olyan keretet hoz létre, amely összekapcsolja a fajok számát, természetes élőhelyük állapotát és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat, és tudományosan alátámasztott és/vagy a tagállamok által jóváhagyott tényeket és számadatokat vesz alapul. A fajokkal és lakóhelyeikkel kapcsolatos információk a főbb ökoszisztéma típusok alapján kerülnek rendszerezésre (tengerparti, vizes területek, füves területek, erdők stb.), amennyiben szükséges, évente frissített adatokkal, hogy egyértelmű képet kaphassunk a változásokról. Még fontosabb, hogy az alapszint az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatban is tud információkkal szolgálni. A ma bemutatott eszközt még idén véglegesítik, összhangban a hamarosan kidolgozandó felülvizsgált uniós biodiverzitási szakpolitika célkitűzéseivel.

A biodiverzitással kapcsolatos információk legújabb fóruma

A konferencián bemutatásra kerül a Biológiai Sokféleség Európai Információs Rendszere (BISE) is. A BISE olyan információs portál, amely arra szolgál, hogy megkönnyítse a természettel és a biodiverzitással kapcsolatos információkhoz való hozzáférést, a rendelkezésre álló adatokat az eddiginél érthetőbb módon bemutatva. A természettel kapcsolatos uniós szakpolitikai és törvényhozási adatokon kívül bőséges anyag áll rendelkezésre az európai környezetvédelem és ökoszisztéma helyzetéről, az azt fenyegető veszélyekről, a jelenleg is folyó biodiverzitási kutatások adatairól, valamint a biodiverzitás állapotáról szóló tagállami jelentésekről. Az utóbbiak sokkal szorosabb együttműködést kívánnak meg.

A biológiai sokféleség csökkenésének következményei

Az ökoszisztémák számos olyan alapfunkciót töltenek be, amely elengedhetetlen a Föld készleteinek fenntartható használatához. Nemcsak olyan begyűjthető termékekről gondoskodnak mint az élelem, az ivóvíz vagy a nyersanyagok, , de ellátnak bizonyos szabályozó funkciókat is (szénmegkötés, hulladékkezelés, kulturális szolgáltatások). Az európai biodiverzitás jelentős és megállíthatatlan csökkenése az ökoszisztémának és a természet teherbírásának a hanyatlásából, valamint ezek szabályozó funkcióinak elsorvadásából ered.

Forrás: europa.eu

CCO/FPI Info