Új on-line piackutatási módszer az e-benchmark

Egy új internet alapú piackutatás ismerhető meg a http://e-benchmark.hu oldalon. Az új on-line kérdõíves rendszer jól használható a hazai kis- és közép vállalatok számára. A kutatásoknak ez az új módszere könnyen elérhetõ megoldást kínál a piackutatás számos területén ( B2B B2C ), hiszen lényegesen költséghatékonyabb, mint a hagyományos módszerek. Az egész világon az on-line kutatások egyre inkább teret nyernek a hagyományos kutatási eljárásokkal szemben! Részarányuk az USA-ban 58%-ra, az Európai Unió tagországaiban 34%-ra emelkedett. Hollandiában a piackutatásoknak immáron 80%-a on-line alapú felmérés!

Ennek a növekedésnek az egyik legfõbb oka a költségcsökkentés, valamint az, hogy a hagyományos adatfelvételi módszerekkel folyamatosan csökken a válaszadói hajlandóság. Az internethez való hozzáférés elterjedésével ezek a problémák áthidalhatók.

 Mi a benchmark? 

Küszöbszám, olyan viszonyítási alap, amely lehetõvé teszi eltérõ értékek összehasonlítását vagy mérését. Stratégiai tervezésnél a számszerűsített cél, amelyet el kell érni.

Módszere: “A benchmarking a legjobb gyakorlatok keresése, tanulmányozása, összehasonlítása a szervezet saját gyakorlatával, és a tanulságok hasznosítása a szervezet saját gyakorlatának fejlesztésében.”

Másképpen a benchmarking, az a folyamat, amikor a vállalat üzleti folyamatait más vezetõ vállalatok hasonló adataival hasonlítják és mérik össze, hogy meghatározzák, azt a legjobb gyakorlatot, amit követni érdemes.

Leggyakrabban alkalmazott területei:
Marketing benchmark, hr-benchmark, pr-benchmark, vállalati, szervezeti benchmark, Ügyfélszolgálati benchmark, van vasúti benchmark, önkormányzati benchmark, stb. is.

 

Az e-benchmark egyik legalkalmasabb területe az ügyfélelégedettség mérése  

 

Az e.benchmark kutatási módszerével az ügyfélelégedettségi felméréseket a kutatók on-line, az interneten elérhetõ kérdõív segítségével végzik. Ez azt eljárás egy kvantitaiv módszer, amely során célirányos kérdésekkel történik az ügyfelek véleményének feltérképezése, amelyből kiderül a partnerek véleménye termékekrõl, vagy szolgáltatások színvonaláról.

Ilyen vizsgálat tárgya lehet például,

  • Mennyire elégedettek a partnerek a vizsgált termékkel, szolgáltatással?
  • Hogyan látják a lehetséges partnerek a vizsgált termék, vagy szolgáltatás másokkal történő összehasonlítását?
  • Melyek a vizsgált termékek, szolgáltatások erõs, vagy gyenge paraméterei, illetve mely termékjellemzõk okozzák ezeket?

Az e-benchmark kutatás alkalmas a szervezeten belüli felmérések készítésére is. Például:

  • Hogy érzik magukat az alkalmazottak a vizsgált szervezetnél?
  • Mi motiválja az alkalmazottakat, vagy mi hátráltatja a munkavégzés hatékonyságát?
  • Milyennek ítélik a munkakörülményeket, a vállalati kultúrát, és hogyan növelhetõ az alkalmazottak elégedettsége, motivációjuk?

Az e-benchmark módszere ezeken kívül még sok más lehetőséget nyújt olyan különleges felmérésekre is, mint termék fejlesztési elképzeléseket tesztelése, új termék várható fogadtatásának becslésére, fejlesztési javaslatokat összegyűjtésére is.

 

Forrás: e-benchmark.hu

CCO/FPI info