Új uniós stratégia a nemek közötti egyenlőség előmozdítására

Az Európai Bizottság öt évre szóló stratégiát fogadott el az európai nők és férfiak közötti esélyegyenlőség javítására.

A stratégia középpontjában a nők jelentette potenciál jobb kihasználása, és ezáltal az EU gazdasági és társadalmi célkitűzéseinek előmozdítása áll. A program az Európai Bizottság által közzétett „nők chartájában” megfogalmazott elveket fordítja le gyakorlati intézkedésekké, amelyek a női vállalatvezetők számának növelésétől a nemi alapú erőszak elleni küzdelemig jó néhány célt felölelnek. Egy friss Eurobarométer-felmérés szerint az európaiak 87%‑a támogatja, hogy az Unió lépjen fel a családon belüli erőszak ellen. A felmérés során minden negyedik megkérdezett mondta azt, hogy ismer olyan személyt, aki családon belüli erőszak áldozata volt.

 

Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős alelnöke„A múltban Európa példát mutatott a világnak a női egyenjogúság terén azzal, hogy az 1957‑es Római Szerződés tartalmazta az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét. Ma újra jó példával járhatunk elöl a nők döntéshozásban való részvételének biztosítása és a nemi alapú erőszak elleni harc terén” – jelentette ki a stratégia elfogadása kapcsán Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős alelnöke. „Ha be akarjuk indítani a gazdasági növekedést, jobban ki kell használnunk a nőkben rejlő képességeket. Korábban nem támogattam azt az elképzelést, hogy kvótát határozzunk meg a nők által betöltött vállalatvezetői tisztségekre vonatkozóan, de mivel ezen a téren szinte semmi előrelépés nem történt, a jövőben komolyan fontolóra vehetjük, hogy európai szinten lépjünk fel kezdeményezéssel ezen a területen. 2011 tavaszán találkozni kívánok a legnagyobb európai vállalatok vezetőivel, hogy megvitassam velük a helyzetet, és az esetleges önszabályozás lehetőségeit. E megbeszélések eredményeitől függően döntök arról, szükség lesz‑e további kezdeményezésekre 2012‑ben.”

 

Az Európai Bizottság által elfogadott stratégia öt prioritás – gazdaság és munkaerőpiac, egyenlő bérezés, egyenlőség a vezető tisztségekben, nemi alapú erőszak elleni küzdelem, nemek közötti egyenlőség az EU határain kívül – köré rendezi a fellépéseket, melyek közé egyebek mellett az alábbiak tartoznak:

    * A munkát vállaló nők számának növelése, és ezáltal az Európa 2020 stratégiában célul kitűzött, mindkét nemre kiterjedő 75%‑os foglalkoztatási arány elérésének megkönnyítése (lásd IP/10/225).
    * Célirányos intézkedések a gazdasági döntéshozatalban vezető tisztségeket betöltő nők számának növelésére.
    * A női vállalkozás és önfoglalkoztatás elősegítése.
    * Az „egyenlő fizetések európai napjának” bevezetése annak a ténynek a tudatosítása érdekében, hogy a nők fizetése továbbra is átlagosan 18%‑kal marad el a férfiak bére mögött az Európai Unióban.
    * Együttműködés a tagállamokkal a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem terén, különösen az Európában és másutt élő nők genitális megcsonkításának felszámolása érdekében.

Mindezek mellett a Bizottság évente összeülő, magas szintű fórumot hoz létre a nemek közötti egyenlőségről folytatott párbeszéd folytatására. Az egyenlőségi stratégia végrehajtásának értékelésére hivatott fórum munkájában az Európai Parlament, a tanácsi elnökségek, az európai szociális partnerek és a civil társadalom képviselői vesznek majd részt.

A nők és a férfiak közötti egyenlőség előmozdítása terén elért uniós eredmények számos európai polgár életében hoztak kedvező változást. A közelmúlt kedvező fejleményei közé tartozik, hogy növekszik a munkát vállaló nők száma (ez az 1988. évi 52%‑ról átlagosan közel 60%‑ra nőtt az EU‑ban) és javult az oktatás és képzés színvonala. A 20 és 24 év közötti fiatal nők alkotják az egyetemi diplomások 59%‑át az Unióban (lásd a mellékletben).

Több területen azonban a nők továbbra is hátrányos helyzetben vannak. A munkavállalók között a nők továbbra is felülreprezentáltak az alacsonyabban fizetett ágazatokban, és alulreprezentáltak a döntéshozó pozíciókban. Az anyaság miatt alacsonyabb a nők foglalkoztatási rátája; a női vállalkozók csupán 33,2%‑át teszik ki az önfoglalkoztatóknak. Ezenkívül a nők a háztartásban továbbra is több fizetetlen munkaórát dolgoznak, mint a férfiak.

A nemi alapú erőszak sem szűnt meg. A közelmúltban Eurobarométer-felmérés vizsgálta meg, hogyan vélekednek az európaiak a nők ellen elkövetett családon belüli erőszakról. A közvélemény-kutatás keretében 2010 februárjában és márciusában a 27 tagállamban 26 800 polgárt kérdeztek meg a témáról. Ezt megelőzően 1999‑ben készült hasonló felmérés az akkor még 15 tagot számláló Unióban.

Forrás: Europa.eu

CCO Magazin info