Úton a tudatosabb fogyasztói magatartás felé

Vannak-e az egyes európai országokra jellemző vásárlói viselkedési formák? Erre a kérdésre kereste a választ a Henkel egy nemzetközi felmérés során, ahol 10 országban több mint 5600 fogyasztót kérdezett meg vásárlási szokásaikról.

Az általános trend szerint minden országban három fő típus határozható meg: takarékoskodók, értékkeresők és gondtalan vásárlók. Magyarországon jelen van egy negyedik, más országra nem jellemző vásárlói kategória is, a szokások rabjai.

Annak érdekében, hogy a kereskedők és a gyártók reagálhassanak a konkrét vásárlói igényekre, fontos, hogy részletesen ismerjék a fogyasztók vásárlással kapcsolatos viselkedését és elvárásait. Ez valódi kihívást jelent a globális szereplők, így a Henkel számára is, mert azonosítania kell a nemzetközi vásárlói trendeket, de teret kell engedni a helyi vásárlási szokásoknak is. A Henkel 2010-ben elvégezte nemzetközi, 10 országot érintő vásárlási szokásokra irányuló felmérését. Három fő vásárlótípus Az eredmények elemzése rávilágított, hogy a felmérésben érintett minden országban három hasonló fogyasztói csoport létezik: a takarékoskodók, az értékkeresők és a gondtalan vásárlók. A takarékoskodók vásárlási szokásait „a lehető legolcsóbban” mottó határozza meg.

Ők alapvetően a termék ára alapján döntenek az egyik vagy a másik termék mellett. Ebbe a csoportba tartozik a magyar vásárlók több mint 30, illetve a vizsgált európai országok vásárlóinak 34 százaléka. Ők jellemzően inkább szükséges, ám kellemetlen feladatként, mint kellemes tevékenységként tekintenek a mindennapos termékek vásárlására.

Ez szöges ellentétben áll a második fogyasztói csoport, az értékkeresők felfogásával, akik rendszeresen és élvezettel vásárolnak. A csoportba tartozó fogyasztók – hazánkban 29, Európában 34 százalék – a pénzükért a legjobb értéket kínáló terméket keresik, ennek érdekében pedig részletesen meg is tervezik vásárlásaikat. Ez a vásárlói csoport két részre osztható: a lelkes értékkeresőkre, akik szeretnek vásárolni, és gyakran hódolnak is ennek a szokásnak, valamint az akciós értékkeresőkre, akiknek viselkedésére leginkább az akciók és különleges ajánlatok keresése jellemző. A harmadik fő csoportot a gondtalan vásárlók alkotják, akik csak azt vásárolják meg, amire az adott pillanatban szükségük van. Számukra elsődleges a problémamentes, kényelmes vásárlás, nem a termék ára határozza meg döntéseiket. Ők hazánkban 12, a kontinensen pedig 19 százalékkal képviseltetik magukat. Speciális magyar fogyasztói csoport Magyarországon jelentős szegmenst képvisel a fogyasztók 29 százalékával a szokások rabjai csoport, akik gyakorlatilag nem gyűjtenek információt, és kevésbé nyitottak az új termékekre.

Ehelyett a bevett szokásaik alapján ismerős termékeket vásárolnak az előnyben részesített üzletekből. A magyar fogyasztók egy jelentős része még mindig szokásokon alapuló magatartást követ, ennek oka többek között a választási lehetőségeik hiányában keresendő – mondta Dr. Törőcsik Mária, a Pécsi Tudományegyetem marketing professzora. A válság hatására azonban a fogyasztói magatartás jelentős átalakuláson megy keresztül: újfajta tudatosság van kialakulóban, ami ugyan a gazdasági kényszer szülötte, ám a következményei pozitívak a társadalomra nézve. A tudatos vásárlás, az előre gondolkodás és a fenntarthatóságra való törekvés egyre nagyobb teret nyer hazánkban is, ezek megvalósíthatósága a vásárlók mellett a kereskedők és a vállalatok közös felelőssége – tette hozzá. Gyakorlati alkalmazás a kategóriamenedzsmentben

A Henkel felmérése két szempontból is mérföldkőnek számít. Egyrészt azt vizsgálja, hogyan ítélik meg a különböző vásárlói típusok az egyes kereskedelmi láncokat, másrészt az eredmények nemcsak az adott országra vonatkozóan, hanem az egyes országokban működő, minden jelentős kereskedelmi vállalatra lebontva is elérhetők és összehasonlíthatók. Egyre több kereskedő ismeri fel a kategóriamenedzsment fontosságát, amelynek révén növelhetik egy adott termékcsoport teljesítményét a bolti eladásban. A Henkel a tanulmány eredményeit felhasználva segíti partnereit abban, hogy minél hatékonyabban tudják megszólítani vásárlóikat. A különböző kereskedelmi láncoknak – hipermarket, szupermarket, drogéria – partnerre szabott elemzést készít az üzletet látogató különböző fogyasztói csoportok arányáról és az aktuális kereskedelmi aktivitások hatékonyságáról. Ezt követően pedig javaslatot tesz a kihelyezési, promóciós és egyéb marketing eszközök hatékony használatára is.

 

Forrás: Napimagazin.hu