Verseny az EU új kutatási és innovációs programjának elnevezéséért

Kutatók, mérnökök, vállalkozók, innovációs szakemberek, diákok és más kreatív magánszemélyek május 10-ig javasolhatnak a témához illő, pozitív kisugárzású és figyelemfelkeltő elnevezést a 2013 után bevezetendő új európai uniós kutatási és innovációs program számára.

 

Az Európai Bizottság által útjára indított ötletpályázat ahhoz a folyamatban lévő konzultációhoz illeszkedik, amelynek keretében a Bizottság az új finanszírozási programról közreadott bizottsági zöld könyvvel kapcsolatban várja az érdekeltek észrevételeit.

A program az „Innovatív Unió” kezdeményezés és az Európa 2020 stratégia központi elemét fogja képezni. A Bizottság olyan új szabályokra fog javaslatot tenni, amelyek az eddigieknél racionálisabb módon biztosítják az európai kutatás és innováció támogatását, és a középpontba a kiválóság növelését, valamint annak segítését állítják, hogy az új ötletek valóban eljussanak a piacra, jelentős gazdasági növekedést indukáljanak, és új munkahelyeket eredményezzenek. Az új program egy „közös stratégiai keretre” fog épülni, amely a különböző finanszírozási formákat egységes, ugyanakkor rugalmas rendszerbe szervezi. Ezáltal lehetővé válik, hogy a kutatásfinanszírozás jobban igazodjék a globális kihívásokhoz, és központi szerepet töltsön be az EU új, átfogó Európa 2020 stratégiájának megvalósításában. Az új keret ki fogja küszöbölni a szükségtelen bürokráciát, és egyszerűbbé teszi a programokban való részvételt. Mindehhez a Bizottság új elnevezést keres, és felkért egy neves tagokból álló zsűrit, hogy a beérkező javaslatokból válassza ki a legjobbakat. A végső elnevezésről internetes szavazás fog dönteni.

Máire Geoghegan-Quinn, a Bizottság kutatásügyért és innovációért felelős tagja a következőket mondta: „A kutatási és technológiafejlesztési keretprogramok mindeddig jó szolgálatot tettek Európának, és ma is hozzájárulnak a gazdaság növekedéséhez, a foglalkoztatás bővüléséhez és életminőségünk javulásához. Új kutatási és innovációs programunk ugyanakkor új kezdet lesz, új kaland, amelyhez új elnevezésre van szükség. Szorosabbra kell fűznünk kapcsolatunkat az érdekeltekkel és a nyilvánossággal, javítanunk kell munkánk láthatóságát a politikában és a médiában, ami növelheti a részt venni kívánók számát, és hozzájárulhat az eredmények javulásához. Az új programot olyan új »személyazonossággal« szeretnénk felruházni, amely jól kifejezi célját és tevékenységét, valamint azt, hogy többről van szó, mint egyszerűen csak »egy újabb keretprogram«. Az új elnevezés megtalálásában mindenki kreativitására számítunk.”

A Bizottság februárban közreadott zöld könyve egy olyan közös stratégiai keretre tett javaslatot a kutatás és az innováció területén, amely szakít a múlttal, és új lendülettel lát hozzá az Európa előtt a következő évtizedben és azon túl álló kihívások megválaszolásához. Ez az új lendület újfajta identitást kíván, ezért döntött úgy most a Bizottság, hogy ötletpályázat útján keresi meg azt az új elnevezést, amely könnyen társítható a kutatás és az innováció ügyéhez, ugyanakkor eredeti, könnyen megjegyezhető, kiejthető és leírható, és vagy sok nyelven használható, vagy könnyen lefordítható más nyelvekre.

Az új elnevezésre vonatkozó javaslatokat 2011. május 10-ig kell benyújtani a http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit internetcímen, ahol az ötletpályázat szabályai és a részvételi feltételek is megtalálhatók.

Egy nemzetközi zsűri a beérkező javaslatok közül hármat fog kiválasztani, amelyek aztán internetes szavazásra kerülnek.

A zsűri munkájában részt vesz:

  • Carmen Vela, az INGENASA elnevezésű, a spanyol fővárosban, Madridban működő innovatív biotechnológiai vállalkozás ügyvezető igazgatója,
  • Frank Gannon, a Queenslandi Orvostudományi Kutatóintézet (Queensland Institute of Medical Research – QIMR) elnök-vezérigazgatója,
  • Anne L’Huillier, az Európai Kutatási Tanács ösztöndíjasa, a svédországi Lundi Egyetem atomfizikai professzora, a L’Oréal–Unesco-díj 2011. évi nyertese,
  • Eric Hollander, az AIRONAIR kreatív igazgatója, márkaépítési és kommunikációs szakember,
  • Anna Innamorati, a McCann Company római irodájának elnöke, márkaépítési és kommunikációs szakember,
  • Massimo Busuoli, az új technológiák, az energetika és a fenntartható gazdasági fejlődés területén működő olasz nemzeti ügynökség, az ENEA brüsszeli irodájának vezetője.

A győztes elnevezést Máire Geoghegan-Quinn biztos asszony fogja bejelenteni június 10-én Brüsszelben, a közös stratégiai keretről jelenleg folyamatban lévő konzultáció zárókonferenciáján.

Az ötletpályázat nyertese teljes költségtérítés mellett meghívást kap az év végén Brüsszelben megrendezendő európai innovációs konferenciára, ahol a biztos asszony mellett a politikai, a tudományos és az üzleti élet vezető személyiségeivel is találkozhat.

A kutatás és az innováció finanszírozásának új rendszere a jelenleg folyamatban lévő hetedik kutatási keretprogram, a versenyképességi és innovációs keretprogram, valamint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet által elért sikerekre fog épülni.

Végső célja annak garantálása, hogy az Európai Unió által finanszírozott kutatás és innováció a lehető legnagyobb mértékben segítse a fenntartható gazdasági növekedés és foglalkoztatás ügyét, valamint az Európa előtt álló legnagyobb kihívások kezelését például az éghajlatváltozás, az energia- és az élelmiszerellátás biztonsága, az egészségügy vagy a lakosság átlagéletkorának növekedése területén.

Ennek érdekében a finanszírozási rendszereknek egységes egészet kell alkotniuk, és az alapkutatástól az innovatív termékek és szolgáltatások piaci hasznosításáig az „innovációs lánc” valamennyi elemére ki kell terjedniük, miközben a nem technológiai jellegű innovációt, például a terméktervezést és a marketinget is támogatniuk kell.

A Bizottság zöld könyvében foglaltak ezenkívül az eljárások és a szabályok radikális leegyszerűsítésére is lehetőségét adnak. A Bizottság a zöld könyvvel kapcsolatos konzultáció keretében 2011. május 20-ig várja az érdekeltek észrevételeit.

 

Forrás: Europa.eu